yükleniyor...

Finansal Analiz Ve Mali Yapının Geliştirilmesi Danışmanlığı

FİNANSAL ANALİZ VE MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ DANIŞMANLIĞI

Bu alanda işletmemizin firmalara sağladığı hizmet; işletmenin varlıklarını nasıl finanse ettiğini ve yükümlülüklerini nasıl yerine Getirdiğini gösteren mali yapısının incelenmesi ve optimum düzeye çıkarılmasıdır.

Mali yapının doğru kurgulanabilmesi ve sağlam temellere dayandırılabilmesi için faaliyet döngümüz içinde gerek duyduğumuz varlıkları, en doğru kaynak yapısı ile finanse etmeliyiz.

Firmaların finansal açıdan performanslarını ve uygunluklarını belirlemek için işletmeleri, projeleri, bütçeleri ve diğer finansal faaliyetlerin değerlendirme sürecinde Usta Danışmanlık olarak Belirli bir şirkete bakarken uzman analistlerimizle gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı tablosuna odaklanarak işletmenin optimum düzeyde fayda sağlamasını hedeflemekteyiz.

Bu alandaki hizmetlerimizin ana amacı;

  • Üçer aylık mali dönemlerde güncellenecek “Finansal Analiz Raporları” ile firmalarımız mevcut mali yapısını detaylı takip ederek gelişmeleri sürekli olarak gözlemleyebilmelerini sağlamak,
  • Firmalarımızın nakit akışlarının en doğru şekilde planlanmasını ve kısa ve uzun vadeli planlamalarında doğru kaynak kullanımının belirlenmesini sağlamak,
  • Periyodik takipler ile hedeflenen nakit akışın performansını takip etmek ve karşılaşılan/karşılaşılabilecek risklere karşı gerekli finansal önlemleri almak,
  • Firmalardaki ön muhasebe ve mali kontrol yapısının eksiklerini tespit etmek ve geliştirmek,
  • Modern finansal araçlar kullanarak konjonktürel risklere karşı, gerekli önlemleri almak,
  • Firmalarda finansal alanlarda görev yapan birimler ve personeller ile birlikte finansal eşgüdümün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak ve ilgili personellerin eğitilmesiyle sürdürülebilir bir mali yapının oluşturulmasını sağlamak,
  • Firmalarımızın, bankalar tarafından doğru tanınmasını sağlamak ve bankalar ile güvene dayalı ilişkiler geliştirmek,
  • Optimum kaynak yapısı ile maksimum karlılık elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.