yükleniyor...

Finansal Kriz Yönetimi

FİNANSAL KRİZ YÖNETİMİ

Günümüz piyasasında finansal açıdan problem yaşayan firmalar için bu alanda işletmemizin sağladığı hizmetlerin başlıca amacı, finansal anlamda kriz yaşayan firmalara destek olmaktır.

Bu kapsamda firmalara sağladığımız hizmetler aşağıdaki şekildedir;

 •  İlk iş olarak destek talep eden firmalarda mevcut durum analizi ve tespiti yapılır.
 • Finansal açıdan işletmeyi dar boğaza sürükleyen sorunlar tespit edilir.
 • İşletmenin finansal krizi atlatabilmesi ve başarılı bir finansal altyapıya kavuşabilmesi için çıkış planı belirlenir.
 • İşletmenin mevcut mali durumu (borç ve varlık yapısı) üzerine alternatif senaryolar ile farklı düzeylerde nakit akışları hedeflemesi ve planlaması yapılır.
 • Bu çalışmalar sonucunda belirlenen hedef ve planlar dahilinde işletmenin borçları ile ilgili ödeme planı oluşturulur.
 • Piyasadaki alacaklılar ile (bankalar ve firmalar) yapılacak görüşmeler ile ödeme planı alternatifleri alacaklılarla paylaşılarak uygun plan belirlenmesi gerçekleştirilir.
 • Piyasadaki alacaklılar ile (bankalar ve firmalar) yapılacak görüşmeler ile belirlenen ödeme planının fonlanmasına ilişkin nakit akışı planlaması ve alacaklılara paylaşılması gerçekleştirilir.
 • Piyasadaki bütün alacaklılar ile (bankalar ve firmalar) münferit veya müşterek protokoller yapılır.
 • Hukuki korumaya (konkordato) ihtiyaç duyulan durumlarda, birlikte hizmet verilen avukatlık büroları ile, hukuki koruma kalkanı oluşturulması konusunda çalışmalar yapılır.
 • Hukuki koruma (konkordato) alınabilmesi için gerekli olan iyileştirme projeleri hazırlanır.
 • Hukuki korumanın tesis edildiği süreçte, Kayyım Heyeti/Komiser ile olan ilişkilerin düzenlenmesi ve firmanın talep ettiği raporların ve dosyaların hazırlanması, ilgili toplantıların organizasyonlarının ve iştirakçilerinin belirlenmesi gibi konularda işletmeye yardımcı olunur.
 • Süreç içerisindeki gelişmeler, işletme, alacaklılar, bankalara ve Kayyım Heyeti/Komiser ile paylaşılır.

Kar marjlarının düştüğü, alacak kalitemizin kötüleştiği, kamu ödemelerinin geciktiği, ödeneklerin yetmediği bir dönemden geçmekteyiz. Finansal krizler son yıllarda karşımıza sıklıkla çıkmakta. Bir işletmenin devamlılığını sürdürebilmek için krizleri fırsatlara dönüştürmek her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kontrolümüz altında olan durumları tespit ederek onlara uygun gelecek planlarını doğru yapabilmek ve uygulayabilmek büyük öneme sahiptir.

Her ne kadar, belli bir geçmişe ve deneyime sahip olunsa da, nakit akışında yaşanan aksaklıklar, firmalarımızı mali sıkıntıya sokabilmektedir.

Mevcut durum tespitinin yapıldığı, bir anlamda firmanın röntgenin çekildiği, Münferit veya müşterek yapılacak toplantılar ile firmanın mevcut durum tespiti ve sahip olduğumuz deneyimler ile hazırlanan “Mevcut durum ve yönetim planımız“, firmanızın bankalara ve alacaklılara yapacağı sunumların temelini oluşturmaktadır.

Hedefimiz, firmalarımızı eskisinde de daha iyi bir performans noktasına taşıyabilmektir.