yükleniyor...

TKDK (IPARD II) PROJELERİ

TKDK (IPARD II) PROJELERİ

Tarımsal alanda yatırım yapacak olan Şahıslara ve Kobilere 3.000.000 Avro’ya kadar yapacağı yatırımlarda %65’e kadar Hibe desteği TKDK’dan ,

IPARD II desteği ile yeni yatırım yapacak, işletmesini büyütecek ve yarım kalan yatırımlarını tamamlayacak yatırımcılara yardım etmeye hazırız.

IPARD II DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

IPARD II, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Tedbirin Genel Amaçları:

 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 • Aşağıda belirtilenler aracılığıyla, gıda işleme sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmak ve iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamak;
 • Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması,
 • Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi,
 • AB standartlarına uyum konusuna önem verilmesi

 Tedbirin Spesifik Amaçları:

 • Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dahil edilmesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi.
 • Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması.

Sektörler Özelinde Spesifik Amaçlar;

 • Süt toplama ve süt ve peynir altı suyu işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri ve süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi.
 • Orta ölçekli süt veya peynir altı suyu işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu tesislerin çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması.
 • Peynir altı suyunu atık yerine süt ürünü olarak değerlendirerek peynir altı suyunun ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi.
 • Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması.
 • Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin renovasyonu.
 • Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması. Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonunu.
 • Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi.
 • Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması.

UYGUN HARCAMA TUTARI

 • Süt (peynir altı suyu dahil) ve Et sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro,
 • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro,
 • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 avro ve 1.250.000 avro,
 • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 avro ve en fazla 1.500.000 avro.
 • ÖNEMLİ: Beşinci Çağrı İlanı çerçevesinde, Avro ve Ulusal para birimi arasındaki dönüşüm için kullanılacak DÖVİZ KURU 1 Avro=6,04 TL’dir.

DESTEK KAPSAMINDAKİ İLLER : Afyon* Ağrı* Aksaray* Amasya* Ankara* Ardahan* Aydın* Balıkesir* Burdur* Bursa* Çanakkale* Çankırı* Çorum* Denizli* Diyarbakır* Elazığ* Erzincan* Erzurum* Giresun* Hatay* Isparta* K.Maraş *Karaman* Kars *Kastamonu* Konya *Kütahya* Malatya* Manisa *Mardin* Mersin* Muş*Nevşehir* Ordu *Samsun *Sivas* Şanlıurfa* Tokat* Trabzon *Uşak* Van *Yozgat

DESTEK ORANLARI

 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’si nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ı nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

UYGUN HARCAMALAR

Yatırım kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Tüm Sektörler İçin Ortak Olan Uygun Harcamalar;

 • AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,
 • Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
 • İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
 • Paketleme için ekipman satın alınması,
 • Ürün ve işleme yönetimi için bilişim teknolojileri donanım ve yazılımları.

KİMLER BAŞVURABİLİR

2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta Büyüklükteki İşletme: İ ki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Eğer başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket/gerçek kişi ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına üye olmalıdır. (KOSGEB)

Bilgi ve proje başvurularınız için arayabilirsiniz.

Saygılarımızla.