Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Ar-Ge Merkezleri

Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir biri şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 501 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleridir.

Ar-Ge Personelleri ve Nitelikleri

Araştırmacı: Faaliyetlerle ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu olmalıdır.

Teknisyen: Meslek lisesi veya yüksekokullarının tasarım, teknik, fen ve sağlık programlarından mezun olmalıdır.

Destek Personeli: Faaliyetlere katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi vb. personellerdir.

Ar-Ge Projesi

Ar-Ge faaliyetlerinin he safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projelerdir.

Ar-Ge Faaliyetleri

Sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetler ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir.