Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Avrupa Birliği’nin Horizon Europe Programı, araştırma ve yenilik alanında öncü projeleri desteklemek ve Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bu program, 2021-2027 dönemi için 95 milyar Euro’luk bir bütçeyle, bilimsel araştırma, teknolojik gelişim ve yenilik odaklı projelere fon sağlamaktadır.

Horizon Europe Programı, disiplinler arası çalışmaları, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, sağlık, enerji, iklim değişikliği gibi birçok önemli konuyu kapsamaktadır. Programın temel hedefleri arasında, bilimsel keşifleri teşvik etmek, yenilikçi çözümler sunmak, endüstriyel rekabeti artırmak ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak yer almaktadır.

  • Araştırma ve Geliştirme Projeleri: Araştırma ve geliştirme projeleri için genellikle katılımcıların maliyetlerinin belirli bir yüzdesi oranında hibe sağlanır. Hibe oranı genellikle %100’e kadar çıkabilir, yani proje maliyetlerinin tamamı hibe olarak karşılanabilir.
  • Yenilik Projeleri: Yenilik projeleri için hibe oranları daha düşük olabilir ve genellikle katılımcıların maliyetlerinin bir kısmı hibe olarak karşılanır. Bu durumda, hibe oranı genellikle %70 ila %100 arasında değişebilir.
  • Çok Paydaşlı Projeler: Çok paydaşlı projelerde, her katılımcının hibe oranı proje bütçesinin belirli bir yüzdesi olabilir. Bu oran, katılımcının kurum tipine (örneğin, işletme, üniversite, araştırma merkezi) ve projedeki rolüne bağlı olarak değişebilir.

Usta Danışmanlık olarak Horizon Europe Programı hakkında size danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Projelerinizi baştan sona yönetmek, proje hazırlığı, mali planlama, ortak arayışı, başvuru süreci ve projenin yürütülmesi konularında uzman ekibimizle yanınızda yer alıyoruz. Size özel çözümler sunarak başarılı projeler geliştirmenize ve hibe desteklerinden en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı oluyoruz.

Horizon Europe Programı’ndan yararlanmak isteyen şirketler, üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlar için özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Projenizin gereksinimlerine ve hedeflerinize uygun stratejiler geliştiriyor, başvuru sürecinde gerekli evrakların hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

Bu Kapsamda Verilecek Hizmetler;

1. Yurt Dışındaki Uygun Çağrıların Araştırılması ve Bulunması: (Konsorsiyumların Oluşturulması veya Mevcut Konsorsiyumlara Şirket Projesinin Dahil Edilmesi)

Bu hizmet, Horizon Europe Programı çerçevesindeki uluslararası çağrıların aktif bir şekilde takip edilmesini ve uygun fırsatların araştırılmasını içerir. Amacı, şirketinizin uygun çağrılara başvurabilmesi için uygun konsorsiyumları bulmak ve projenizi bu konsorsiyumlar aracılığıyla sunmaktır. Bu sayede, uluslararası iş birliği ve ortaklıkların oluşturulması için en uygun platformlar sağlanır. Hizmet kapsamında, çağrıların sürekli takibi, ilgili projelerin analizi ve konsorsiyum oluşturma sürecinde danışmanlık hizmeti sunulur. Böylece, şirketinizin Horizon Europe Programı’ndan en iyi şekilde faydalanması ve başarılı projelere katılması sağlanır.

2. Yurtdışı ortakların bulunması ve konsorsiyum oluşturulması

Horizon Europe Programı kapsamında yurtdışındaki uygun ortakları bulmak ve iş birliği yapmak için destek sağlar. Amacı, şirketinizin uluslararası iş birlikleri kurarak Horizon Europe projelerine katılmasını sağlamaktır. Hizmet kapsamında, uygun ortakların araştırılması, ilgili kuruluşlarla iletişim kurulması ve konsorsiyum oluşturma sürecinde danışmanlık hizmeti sunulur. Bu sayede, uluslararası ağlarınızı genişletebilir, farklı uzmanlıklara sahip ortaklarla güçlü bir konsorsiyum oluşturabilir ve başarılı projeler geliştirebilirsiniz. Yurtdışı ortakların bulunması ve konsorsiyum oluşturulması, Horizon Europe Programı’ndaki projeleriniz için gereken uluslararası iş birliğini kolaylaştırır ve başvurularınızın başarılı olma şansını artırır.

3. Proje Dosyası Hazırlama (Başvuru Yapılacak Çağrı İçin Proje Dosyası Hazırlama)

Horizon Europe Programı için başvuru yapılacak çağrılar için proje dosyasının hazırlanmasında yardımcı olmayı amaçlar. Proje dosyası, başvurunun merkezi bir parçasıdır ve projenizin hedefleri, yöntemleri, bütçesi, iş planı ve diğer önemli unsurlarını içerir. Bu hizmet kapsamında, deneyimli danışmanlar size proje dosyasının gerekliliklerini anlatır, uygun formatta ve içerikte hazırlamanız için rehberlik eder. Ayrıca, proje dosyasında gerekli olan bilgilerin toplanması, proje önerisinin yazılması ve gereken evrakların düzenlenmesi konusunda size destek sağlar. Bu sayede, başvuru sürecinde etkili bir proje dosyası sunarak projenizin değerlendirme sürecinde öne çıkmanıza yardımcı olur ve hibe alma şansınızı artırır.

4. Proje Yürütme Hizmetleri: (Harcama, Bütçe Takibi, Ortaklarla Diyalog, Ara ve Nihai Raporlama)

Horizon Europe Programı kapsamında yürütülen projelerin etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. Proje yürütme süreci boyunca harcamaların kontrol edilmesi, bütçenin takip edilmesi, projede yer alan ortaklarla iletişimin sağlanması ve ara ve nihai raporların hazırlanması gibi önemli faaliyetleri içerir. Bu hizmet kapsamında, deneyimli danışmanlar, projenin bütçesini yönetirken harcamaların uygun şekilde izlenmesine ve kaynakların doğru şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Ayrıca, projede yer alan ortaklar arasındaki diyalogun sürdürülmesini sağlar ve düzenli iletişim kanallarının kurulmasına destek verir. Ara ve nihai raporların hazırlanması aşamasında da rehberlik ederek gerekli bilgilerin doğru şekilde sunulmasını sağlar. Bu sayede, projenin etkin bir şekilde yönetilmesi ve hedeflerine ulaşması sağlanır, aynı zamanda proje sonuçlarının düzenli olarak raporlanması ve izlenmesi mümkün olur.

Horizon Europe Programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve proje başvurularınız için bize ulaşmak için lütfen bizimle iletişime geçin.