Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmak ve ihracatçıları desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen bir programdır. Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

TANITIM VE FUAR DESTEKLERİ:

Yurt dışı fuar desteği: Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 271.000TL’yi; sektörel nitelikli olması halinde 452.00 TL’yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 1.357.000 TL geçemez.

Yurt içi fuar desteği: Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında, 144.00TL’ye kadar desteklenir. Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri %50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 2.714.00 TL’ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 904.000 TL’ye kadar desteklenir. İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmaz.

Markalaşma ve Tasarım Destekleri:

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği: Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 5.429.000 TL’ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 13.574.000 TL’ye kadar çıkarılabilir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 81.447.00TL’ye kadar desteklenir. Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

Birim kira desteği: Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 3.619.000,00 TL’ye kadar %50-%70 oranında desteklenir.

Tanıtım desteği: Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50-%75 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 4.524.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %50-%75 oranında ve yıllık en fazla 4.524.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50-%75 oranında ve yıllık en fazla 7.239.000 TL’ye kadar desteklenir.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği: Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3+2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 9.047.000 TL’ye kadar desteklenir.

Çok kanallı zincir mağaza desteği: Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri yıllık 1.357.000 TL, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 3.619.000 TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 16.289.000 TL, birim kira gideri birim başına 5 yıl/yıllık 3.619.000 TL, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 5.429.000 TL ve franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 3.619.000TL’ye kadar %50-%70 oranında ve toplamda yıllık en fazla 36.199.000TL’ye kadar desteklenir.

Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği: Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 9.047.000 TL’ye kadar desteklenir.

E-İHRACAT DESTEKLERİ

Dijital pazaryeri tanıtım desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e- ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.500.000 TL’yi geçemez.

E-ihracat tanıtım desteği: E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, 4 üncü madde kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 7.200.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 27.100.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 45.200. 000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 54.300.000 TL’yi geçemez.

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere desteklenir. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.500.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 27.100.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 45.200.000 TL’yi geçemez.

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği: E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 (altı) pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 (üç) yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 361.000 TL’ye kadar desteklenir.

Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alman hizmet desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 5.400.000 TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 2.700.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazaryeri komisyon gideri desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve %50 oranında desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık1.300.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 4.500.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 5.400.000 TL’yi geçemez.

Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği: İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 2.700.000 TL’ye kadar desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 2.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

E-ihracat tanıtım projesi desteği: İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 (iki) proje için, proje başına en az 1 (bir) en fazla 4 (dört) yıl süresince yıllık 7.200.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.

E-ihracatı geliştirme projesi desteği: İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri, ikinci bölümde yer alan dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e- ticaret paydaşlarından alman hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 (iki) projesi için ve proje başına 27.100.000 TL’ye kadar desteklenir.

Türkiye E-İhracat Platformu desteği: Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 (beş) yıl süresince, yıllık en fazla 271.400.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu kapsamda en fazla 1 (bir) proje desteklenir.

Destekler Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin İletişim Sayfamızdan Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.