Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-DATATOURISM hibe programı, Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) kapsamında bulut, veri ve yapay zeka alanında AB eylem hibeleri için bir çağrı programıdır.

Bu programın amacı, turizm için güvenli ve güvenilir bir ortak Avrupa veri alanı geliştirmektir. Bu veri alanı, ekosisteme bilgi erişimi sağlayacak ve verimlilik, yeşillenme ve sürdürülebilirlik, yenilikçi iş modelleri ve beceri geliştirme üzerinde etkisi olacaktır. Ayrıca, turistlerin beklentilerine uygun teklifler sunma, yeni turist gruplarına hizmet önerileri uyarlama, yüksek turist akışını tahmin etme ve böylece kaynakları daha verimli bir şekilde planlama ve yeni iş fırsatları yaratma imkanı verecektir. Turizm için veri alanı, kültürel miras için veri alanı gibi diğer sektörel veri alanlarıyla yakından bağlantılı olacaktır. Çalışma, önceki çalışma programında seçilen iki hazırlık eyleminin sonucuna dayanacaktır.

Programın başvuru açılış tarihi 28 Eylül ‘23, son başvuru tarihi ise 23 Ocak 2024 ‘tür.

Bu çağrının bütçesi 8 milyon Eurodur ve bir proje için 8 milyon Euro hibe verilecektir. Hibe oranı %50’dir.

Proje süresi: Teklif edilen bir projenin planlanan uygulama süresi 36 ay’dır.

Bu hibe programına başvurmak için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir:

  • Başvuru sahibi, Avrupa Birliği üyesi bir ülke veya Horizon Europe programına katılan bir ülke olmalıdır.
  • Başvuru sahibi, turizm sektöründe faaliyet gösteren veya turizm sektörüne veri sağlayan veya kullanan bir kuruluş olmalıdır. Örneğin: tur operatörleri, seyahat acenteleri, konaklama sağlayıcıları, ulaşım şirketleri, kültürel miras kuruluşları, yerel yönetimler, araştırma kuruluşları veya veri platformları

Başvuru yapmak için bir konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir.

Konsorsiyum için 3 farklı uygun ülkeden en az 3 bağımsız kuruluştan oluşmalıdır (yararlanıcılar; bağlı kuruluşlar değil).

Başvuru yapmak için Funding & Tenders Portal üzerinden online olarak kayıt olmanız ve başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunda projenizin arka planını, amaçlarını, kapsamını, sonuçlarını, teslim edileceklerini, bütçesini ve zaman çizelgesini açıklamanız istenecektir.

Usta Proje Danışmanlık olarak, Dijital Avrupa Programlarından finansman almak isteyen araştırmacılara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Proje önerilerinizin hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması konularında sizlere destek oluyoruz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Usta Proje Danışmanlık