Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

2023-02 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Uygun Proje Konusu

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:

 • İşletmeler;

✓ Enerji verimliliği;

✓ Su verimliliği;

✓ Hammadde verimliliği;

✓ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;

✓ Endüstriyel simbiyoz;

✓ Döngüsel ekonomi

konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Şartları:

 • İmalat Sektöründe faaliyet gösteriyor olmak ya da faaliyet konusu NACE kodu 45-46-47 ile başlıyor olmak.
 • Yıllık Çalışan sayısı 10 kişiden fazla olması veya yıllık net satış hasılatının 5 milyon TL’den fazla olması.
 • Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 • İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 • İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

Proje Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Destek Üst Limiti: Toplam 4.000.0000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Oranı: %70

Erken ödeme: Kurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Giderleri:

 • Personel Giderleri
 • Makine, Teçhizat Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alım Giderleri

 

Proje Başvurusuna Esas Belgeler:      

 • YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,
 • Findeks Raporu,
 • Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu