Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Yatırım fizibilite raporları, bir projenin başarısını şekillendiren kritik bir araçtır. Teknik, ekonomik, finansal, sosyal ve çevresel boyutları kapsayan bu analiz, bir yatırımın gerçekçi, sürdürülebilir ve karlı olup olmadığını belirlemek için hayati öneme sahiptir. Bu raporlar, yatırımcılara projelerinin güçlü ve zayıf yönlerini gösterirken, alternatif senaryolar sunarak en uygun kararı vermelerine yardımcı olur.

Yatırım fizibilite raporları, şu durumlarda hayati önem taşır:

 1. Yeni Bir Yatırım Fikri: Yeni bir yatırım fikri ortaya çıktığında, projenin pazarda nasıl bir talep göreceği, teknik ve finansal olarak uygun olup olmadığı, sosyal ve çevresel etkileri gibi önemli soruların cevaplarını aramak için bir fizibilite raporu hazırlanmalıdır.
 2. İş Modelinin Yeniden Şekillendirilmesi: Mevcut iş modelini geliştirmek veya yenilemek istediğinizde, işinizi daha verimli ve kârlı hale getirmek için yapmanız gereken değişiklikleri, maliyet ve getirilerini, rekabet gücünü analiz eden bir fizibilite raporu oluşturmalısınız.
 3. Hızlı İş Başlangıcı: Yeni bir iş fikrini hızla hayata geçirmek istediğinizde, işinizi kurmak için gereken kredi ve teşvikleri alabilmek için kurumların talep ettiği fizibilite raporunu hazırlamalısınız. Bu rapor, kurumların iş fikrinize güvenmesini sağlayarak destek almada kritik bir rol oynar.

Usta Danışmanlık olarak, yatırım fizibilite raporları hazırlarken şunları sunuyoruz:

 • Pazar Araştırması: Hedef pazarı, müşterileri, rakipleri, talep ve arz durumunu, fiyatlandırma stratejilerini ve pazarlama planlarını kapsayan kapsamlı bir pazar araştırması yapıyoruz. Bu, projenin pazar payını ve gelir potansiyelini tahmin etmemizi sağlıyor.
 • Teknik Analiz: Projeyi teknik açıdan inceliyoruz, gerekli ekipmanları, malzemeleri, işgücünü, teknolojiyi ve yer seçimini değerlendiriyoruz. Böylece projenin üretim kapasitesini ve kalite standartlarını belirliyoruz.
 • Ekonomik Analiz: Projenin maliyetlerini, gelirlerini, karlılığını, nakit akışını, yatırım geri dönüş süresini ve net bugünkü değerini hesaplıyoruz. Bu, projenin finansal performansını ve risklerini ölçmemizi sağlıyor.
 • Finansal Analiz: Projeyi finansman kaynakları, kredi koşulları, faiz oranları, vergi oranları ve finansal riskler açısından değerlendiriyoruz. Bu, projenin finansal yapısını ve uygunluğunu analiz etmemizi sağlıyor.
 • Sosyal ve Çevresel Analiz: Projeyin sosyal ve çevresel etkilerini, olumlu ve olumsuz yönlerini, paydaşların beklentilerini ve izin gereksinimlerini değerlendiriyoruz. Bu, projenin sürdürülebilirliğini ve sosyal sorumluluğunu göz önünde bulundurmamıza yardımcı oluyor.
 • Sonuç ve Öneriler: Projeye dair bir sonuç çıkarıyor, başarılı bir şekilde hayata geçmesi için gerekli önerileri sunuyoruz.

Fizibilite raporu hazırlama aşamasında, şirketinizden aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekmektedir:

 • Şirket Genel Bilgileri: Şirketin unvanı, adresi, iletişim bilgileri, kuruluş tarihi, sermayesi, yönetim kadrosu, faaliyet alanı, vizyon ve misyon gibi bilgiler.
 • Şirket Finansal Bilgileri: Son üç yıla ait bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, finansal oranlar, borç durumu, vergi beyannameleri ve denetim raporları gibi finansal veriler.
 • Yatırım Projesi Bilgileri: Projenin tanımı, amacı, kapsamı, hedefleri, varsayımları ve kısıtları gibi projeye özgü detaylar.

Usta Danışmanlık olarak, güncel verileri kullanarak farklı senaryoları test ediyor ve en uygun kararı vermenize yardımcı oluyoruz. Yatırım fizibilite raporlarını hazırlamada size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.ustadanismanlik.com 0 (264) 502 29 28 0 (533) 160 20 77 info@ustadanismanlik.com