Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Dijital Avrupa Programı Çağrıları, Avrupa Birliği’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı bir finansman programıdır. Bu program, Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. Programın toplam bütçesi 7,5 milyar Euro’dur.

Dijital Avrupa Programı’nın amaçları şunlardır:

  • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
  • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,
  • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini arttırmak,
  • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,
  • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmak.

Bu amaçlara ulaşmak için, program yüksek başarımlı hesaplama, yapay zekâ, veri, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi kritik dijital altyapıların ve teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasını finanse etmektedir. Program ayrıca Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) gibi yeni kurumsal yapıların oluşturulmasını da desteklemektedir.

Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda beş özel hedef belirlenmiştir:

Dijital Avrupa Programı’nın öncelikli alanları şunlardır:

  • **Yüksek Başarımlı Hesaplamalar (High Performance Computing)**: Bu alanda, Avrupa’nın kendi süper bilgisayarlarını geliştirmesi ve işletmesi, veri altyapılarını ve bulut bilişim hizmetlerini güçlendirmesi, yüksek başarımlı hesaplama uygulamalarını ve yazılımlarını desteklemesi amaçlanmaktadır.
  • **Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)**: Bu alanda, Avrupa’nın yapay zekâ alanında küresel bir lider olması, yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir, etik ve insan odaklı olmasını sağlaması, yapay zekâ uygulamalarının kamu ve özel sektörde yaygınlaşmasını teşvik etmesi hedeflenmektedir.
  • **Veri ve Bulut Bilişim (Data and Cloud Computing)**: Bu alanda, Avrupa’nın veri ekonomisini geliştirmesi, veri paylaşımını kolaylaştırması, veri yönetimini iyileştirmesi, veriye dayalı yenilikleri desteklemesi, bulut bilişim altyapılarını ve hizmetlerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
  • **Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust)**: Bu alanda, Avrupa’nın siber güvenlik kapasitesini arttırması, siber güvenlik araçlarını ve çözümlerini geliştirmesi, siber güvenlik test merkezleri kurması, siber güvenlik eğitimi ve farkındalığı sağlaması hedeflenmektedir.
  • **İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills)**: Bu alanda, Avrupa’nın dijital beceriler açığını kapatması, dijital beceriler eğitimi ve sertifikasyonu sunması, dijital becerilerin tanınmasını ve hareketliliğini sağlaması amaçlanmaktadır.

!!! Bu alanlara yönelik olarak Dijital Avrupa Programı kapsamında farklı zamanlarda çeşitli çağrılar yayınlanmaktadır.İlgili çağrılar yayınlandığında çağrıya ilişkin takvim ve başvuru şartları hakkında duyurular tarafımızca yapılacaktır.

Dijital Avrupa Programı 2023 yılı çağrılarına başvurmak için aşağıdaki şartlar gerekmektedir:

DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-CULTHERITAGE

DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-DATATOURISM