Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-CULTHERITAGE hibe programı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) kapsamında, kültürel miras alanında ortak Avrupa veri alanının geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan bir çağrı programıdır. Bu çağrının hedefleri şunlardır:

Programın başvuru açılış tarihi 28 Eylül ‘23, son başvuru tarihi ise 23 Ocak 2024 ‘tür.

Bu çağrının bütçesi 4 milyon Eurodur ve her proje için maksimum 1 milyon avro hibe verilecektir. Hibe oranı %50’dir.

Proje süresi: Teklif edilen bir projenin planlanan uygulama süresi 18 ay’dır.

Bu çağrıya başvurmak için aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:

  • Başvuru sahibi, Avrupa Birliği üyesi bir ülke veya Horizon Europe programına katılan bir ülke olmalıdır.
  • Başvuru sahibi, kültürel miras alanında faaliyet gösteren veya bu alana katkıda bulunan kamu veya özel kuruluşlar, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları veya KOBİ’ler olabilir.
  • Başvuru sahibi, kültürel miras veri alanına katkıda bulunacak 3D veya XR içerikler üretmeyi veya mevcut içerikleri iyileştirmeyi taahhüt etmelidir2.

Başvuru yapmak için bir konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir.

Konsorsiyum için 3 farklı uygun ülkeden en az 3 bağımsız kuruluştan oluşmalıdır (yararlanıcılar; bağlı kuruluşlar değil).

Başvuru yapmak için Funding & Tenders Portal üzerinden online olarak kayıt olmanız ve başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunda projenizin arka planını, amaçlarını, kapsamını, sonuçlarını, teslim edileceklerini, bütçesini ve zaman çizelgesini açıklamanız istenecektir.

Usta Proje Danışmanlık olarak, Dijital Avrupa Programlarından finansman almak isteyen araştırmacılara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Proje önerilerinizin hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması konularında sizlere destek oluyoruz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Usta Proje Danışmanlık