Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir. TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır. Bununla birlikte kuruluşların kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır.

Başvuru Şartları:

 • Firmaların tescil tarihi 2 yıl ve üzeri (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç) olmalıdır.
 • Yürütücü kuruluş en az %75 ortaklıkla özel sektöre ait kuruluş olmalıdır. Ortaklı projelerde ortaklar için bu koşul aranmaz.
 • Projenin desteklenmesi halinde teminat sunulabileceğine dair bankadan temi edilecek Referans Mektubu sunulmalıdır.
 • Her bir kuruluş için son 3 yılın ortalama aktif toplamı veya net satışlarının geri ödemeli finansman değerinden büyük olması gerekmektedir.
 • Projede yer alacak kuruluşlar çalışmalarını, Çevresel ve Sosyal Etki Beyan Formu tanımlanan tarama kriterlerine göre iklim, çevresel ve sosyal risklerle ilişkilendirmelidir.
 • Başvuru koşullarına uygunluk kriterlerinde değişiklik olması durumunda kuruluş TÜBİTAK’ı bilgilendirmelidir.

 

Başvuru Tarihi: 8 Aralık 2023 -31 Ocak 2024

Proje bütçesi üst sınırı kuruluş ölçeğine göre aşağıdaki gibidir:

 • Mikro/Küçük Ölçekli : 7.500.000 TL
 • Orta Ölçekli : 12.000.000 TL
 • Büyük Ölçekli : 22.500.000 TL

Kabul edilen bütçenin büyük ölçekli kuruluşlar için %70’i, KOBİ’ler için %80’i, deprem bölgesindeki KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %90’ı TÜBİTAK tarafından geri ödemeli destek olarak kuruluşa ödenecektir.

Desteklenen Giderler:

Proje kapsamında desteklenen giderler aşağıda belirtilmiştir.

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Proje Önerisi
 • Ekonomik Fizibilite Raporu (Başvuru ekidir)
 • Çevresel ve Sosyal Etki Beyan Formu (Başvuru ekidir)
 • Her bir kuruluş için talep edilen proje bütçesinin büyük ölçekli kuruluşlar için %35’i, KOBİ’ler için %40’ı, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %45’i oranında Banka Referans Mektubu sözleşme aşamasında iletilecektir.
 • Yürütücü Kuruluşun ortaklık yapısını gösterir belge (Proje önerisinin A.2 bölümünde alınır.)
 • Daha önce KOSGEB desteği ile tamamlanmış bir projenin devamı olarak sunulan projeler için KOSGEB’den alınacak olan projenin başarı ile tamamlandığını gösteren resmi yazı