Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Avrupa Birliği (AB) ile Akdeniz ülkeleri arasında gerçekleşen işbirliği projelerini teşvik ederek bölgesel kalkınmayı hedefleyen bir inisiyatiftir. Bu program, 2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerinde başarıyla uygulanmış ve 2021-2027 döneminde de devam etmektedir.

Programa, Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Portekiz, İspanya ve Tunus gibi bir dizi ülke katılmaktadır. Programın yönetim makamı Sardunya Özerk Bölgesi Yönetimi tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye’den toplamda 15 il, yani Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Tekirdağ, programa dahil edilmiştir.

Program çerçevesinde, kamu (bakanlıklar, merkezi yönetim birimleri, sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, bölgeler, belediyeler vb.) ve özel sektör kuruluşları (vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler) gibi farklı kurum ve kuruluşlar ortak projeler sunabilirler. Programın bütçesi 2021-2027 dönemi için yaklaşık 275 milyon avro olarak belirlenmiştir.

Programın destek tutarı, her projenin program bütçesine, öncelikli alanlarına ve proje ortaklarının sayısına göre değişiklik gösterecektir. 2021-2027 dönemi için proje başına üst destek sınırı henüz belirlenmemiştir, ancak teklif çağrısı duyurulduğunda bu konudaki ayrıntılar ve çağrı takvimi netleştirilecektir.

Programa başvurular için en az üç farklı ülkeden iş birliği gerekmektedir. Bu ülkelerden en az birinin AB üyesi olması ve diğerlerinin Akdeniz ülkeleri ile AB ile ortaklık anlaşması yapmış olmaları gerekmektedir. Programa katılan ülkeler arasından herhangi bir ülke ile üçlü bir proje oluşturulabilir. Bir projede en fazla on proje ortağı bulunabilir ve aynı ülkeden en fazla üç katılımcı proje ortağı olarak yer alabilir.

Bkz; Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Programın yeni döneminde desteklenen öncelikli alanlar şunlardır:

  1. Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa: Bu alanda, Akdeniz Havzası’nda dijital dönüşümü, inovasyonu, girişimciliği ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Örneğin, dijital becerilerin geliştirilmesi, akıllı şehirlerin oluşturulması ve yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin sunulması gibi projeler bu öncelik alanına uygun olabilir.
  2. Daha yeşil ve düşük karbonlu bir Avrupa: Bu alanda, Akdeniz Havzası’nda iklim değişikliği ile mücadele, çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği artırma, atık yönetimini iyileştirme ve ekolojik tarım gibi projeler desteklenmektedir.
  3. Daha sosyal ve katılımcı bir Avrupa: Bu alanda, Akdeniz Havzası’nda sosyal kapsayıcılığı, eşitliği, kültürel çeşitliliği ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan projeler desteklenmektedir. Örneğin, sosyal girişimleri destekleme, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler sunma ve kültürel mirası koruma projeleri bu öncelik alanına uygun olabilir.
  4. Daha iyi işbirliği yönetimine yönelik Avrupa: Bu alanda, Akdeniz Havzası’nda bölgesel işbirliğini artırmak için projeler desteklenmektedir. Örneğin, ortak politika geliştirme ve uygulama mekanizmaları kurma, paydaşların katılımını sağlama ve iyi uygulama örneklerini paylaşma gibi projeler bu öncelik alanına uygun olabilir.

Usta Proje Danışmanlık olarak, Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından finansman sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlara başvuru süreçlerinde profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Detaylı bilgi ve başvuru için bize ulaşabilirsiniz.

Döküman: AKDENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (2021-2027)