Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Akdeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programının Yönetim Makamı, Sardunya Özerk Bölgesi Yönetimi olarak belirlenmiştir ve 2021-2027 döneminde Cezayir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Portekiz, İspanya, Tunus gibi ülkelerin programa katılması beklenmektedir.

Türkiye, bu programa ilk defa katılım sağlamaktadır ve 2021-2027 hazırlık sürecinin başından beri aktif olarak dahil olmaktadır. Program belgesi Aralık 2022’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak kabul edilmiştir.

Programın bütçesi, 2021-2027 dönemi için 281.473.092,00 avro olarak belirlenmiştir, bu nedenle Program, AB’nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Programın Türkiye’deki program alanı ise Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini içermektedir.

Akdeniz Programı Program Öncelikleri:

PO 1 – Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa

SO1.1 Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerinin sahiplenilmesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

SO1.3 Üretime yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere, KOBİ’lerin rekabetçiliği ve sürdürülebilir gelişimi ile KOBİ’ler aracılığıyla oluşturulan istihdamın desteklenmesi

 

PO2 – Daha yeşil, sıfır karbon ekonomisine doğru daha düşük karbon tüketimine yönelen ve dirençli bir Avrupa

SO 2.1 Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı  

SO 2.4 Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi                                                                                                         

SO 2.5 Suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin teşvik edilmesi

SO 2.6 Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi

 

PO4 – Avrupa Sosyal Haklar sütununu uygulayan daha sosyal ve kapsayıcı bir Avrupa

SO 4.2 Uzaktan ve çevrimiçi eğitim öğretim dahil olmak üzere erişilebilir bir altyapı oluşturulması suretiyle kaliteli ve kapsayıcı eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme hizmetlerine erişimin geliştirilmesi

SO 4.5 İlk basamak hekimliği dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık sisteminin kapasite iyileştirmesinin sağlanması ve kurumsal sağlık hizmetlerinden ail eve topluluk bazlı sağlık hizmetlerine geçişin teşvik edilmesi

 

ISO 1 – Daha iyi bir işbirliği yönetimine yönelik Interreg-özel hedefi

ISO 1.6 Daha iyi bir işbirliği yönetimi için diğer faaliyetler

Programın ilk teklif çağrısına Eylül 2023’te çıkılması beklenmektedir.

Program Detayları ve Başvuru İçin İletişim Sayfamızdan Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.