Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Stratejik planlama, kurumların rekabet gücünü artırmak, kaynaklarını etkin kullanmak, değişime uyum sağlamak ve performanslarını geliştirmek için önemli bir araçtır. Kurumların nereden geldiklerini, nereye gitmek istediklerini ve nasıl gideceklerini belirlemelerine yardımcı olur.

 

Stratejik planlama danışmanlığı, kurumların mevcut durumlarını, gelecek vizyonlarını, ulaşmak istedikleri amaç ve hedefleri belirleme ve bunlara uygun strateji ve eylem planları geliştirme ve uygulama sonuçlarını ölçümleme sürecidir. Kurumların vizyonlarını gerçekleştirmek için akıllıca kararlar almalarını ve etkili eylemler yapmalarını sağlar.

Stratejik planlama danışmanlığı, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  • Durum analizi: Kurumun mevcut durumu ve sektördeki pozisyonu analiz edilir. Kurumun iç ve dış çevresindeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenir. Kurumun misyonu, vizyonu ve temel değerleri tanımlanır. Kurumun mevcut performansı, kaynakları, paydaşları ve rakipleri analiz edilir. Durum analizi, kurumun nereden geldiğini ve nerede olduğunu gösterir.
  • Geleceğe bakış: Kurumun gelecekte ulaşmak istediği vizyon, amaç ve hedefleri belirlenir. Vizyon, kurumun uzun vadeli hedefidir. Amaç, kurumun vizyonuna ulaşmak için gerçekleştirmesi gereken genel faaliyetlerdir. Hedef, kurumun amaçlarına ulaşmak için belirli bir zaman dilimi içinde ölçülebilir sonuçlar elde etmesidir.
  • Strateji geliştirme: Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak için hangi stratejileri uygulayacağı belirlenir. Strateji, kurumun kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak rekabet avantajı sağlamasıdır. Strateji geliştirme aşamasında, kurumun farklılaşma stratejisi, pazarlama stratejisi, insan kaynakları stratejisi, finansal strateji gibi çeşitli alanlarda atacağı adımlar ortaya konur.
  • Eylem planı: Kurumun geliştirdiği stratejilerin uygulanması için eylem planları oluşturulur. Eylem planları, kurumun sorumlularını, sürelerini, kaynaklarını, göstergelerini ve izleme mekanizmalarını belirtir. Eylem planları, kurumun stratejilerini somut eylemlere dönüştürmesini sağlar.
  • İzleme ve değerlendirme: Kurumun uyguladığı eylem planlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. İzleme ve değerlendirme aşamasında, kurumun performans göstergeleri kullanılarak hedeflerine ne kadar yaklaştığı ölçülür. Kurumun başarıları ve eksiklikleri tespit edilir. Gerekli durumlarda eylem planları revize edilir veya yeni eylem planları oluşturulur.

Stratejik planlama danışmanlığı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.