Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

2023-01 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır.

Uygun Proje Konusu:

Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi:

  • Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

Başvuru Şartları:

1.İmalat Sektöründe faaliyet gösteriyor olmak ya da faaliyet konusu NACE kodu 45-46-47 ile başlıyor olmak.

2.Yıllık Çalışan sayısı 10 kişiden fazla olması veya yıllık net satış hasılatının 5 milyon TL’den fazla olması.

  1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
  2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.

5.İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.

6.Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.

Proje Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 ( Başvurular yatırımın yapılacağı illerde talep geldikçe düzenli olarak değerlendirmeye alınacak ve dönemsel olarak sonuçlandırılacaktır.)

Destek Üst Limiti: Toplam 14.000.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Oranı: %60

Erken ödeme: Kurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

Proje Başvurusuna Esas Belgeler:      

  1. YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,
  2. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,
  3. Findeks Raporu,
  4. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu