Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Fizibilite desteği nedir sorusuna cevap olarak: ”Kalkınma Ajansları tarafından, bulunulan bölgede rekabet gücünün arttırılması ve bölgenin kalkındırılması gibi önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin engellenmesine, bölgede ki yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan verilen mali destektir” diyebiliriz.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri
 • Birlikler ve kooperatifler
Fizibilite Desteği
Fizibilite Desteği

Başvuru ve Destek Miktarı 

Fizibilite desteği kapsamında ajans tarafından proje başına verilen destek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin f fıkrası uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşmaması gerekmektedir. Ajans yılı çalışma programında fizibilite desteği kapsamında desteklenecek alanlara yer verir. Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu değildir. Bununla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Belirlenen usullerce uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir proje teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Proje teklifleri, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.

Fizibilite Desteği Alınabilecek Konular

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

 • Ajans, fizibilite desteği kapsamında; Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması,
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesidir.

Fizibilite desteği kapsamında yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.2 yorum

Bir yanıt yazın