Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Türkiye’nin sanayi sektörünü yeşil bir dönüşüme taşımak amacıyla Dünya Bankası tarafından desteklenen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, özel sektör firmalarının yeşil inovasyon çalışmalarını teşvik etmeyi hedefleyen bir hibe programı sunulmaktadır. Bu program, Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının ürün veya süreç geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin ikinci bileşenini oluşturmaktadır.

Programın amacı, firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde rehberlik eden mentorluk faaliyetleri sunmak ve firmaların ihtiyaç duyduğu teknoloji temelli çözümleri geliştirmelerine destek olmaktır.

Programın hedef kitlesi, yeşil teknoloji, ürün veya süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunan Türkiye’deki özel sektör firmalarını içermektedir. Hedef kitlenin içinde yer alan kuruluşlar şunlardır:

  • KOBİ’ler
  • Büyük firmalar
  • Firma konsorsiyumları (kamu araştırma enstitüleri ve üniversiteler dahil)

Programın bütçesi 175 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir ve farklı türde çağrılarla firmalara destek sunmaktadır. Yakın gelecekte başvuruları kabul edilecek olan iki çağrı şunlardır:

  1. Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı (1832): Bu çağrı, firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce gerçekleştirilmiş Ar-Ge çalışmalarından elde edilen prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetlerini desteklemektedir. KOBİ’ler ve büyük ölçekli kuruluşlar bu çağrıya başvurabilirler. Destek süresi en fazla 24 aydır, proje bütçesi ise mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, orta ölçekli firmalar için 12.000.000 TL ve büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL’yi aşmamaktadır. Bu çağrı kapsamında sermaye şirketlerine, geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanmaktadır ve destek ödemeleri proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlamaktadır.
  2. SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı (1833): Bu çağrı, SAYEM (Sanayi ve Yenilik Ar-Ge Merkezleri) konsorsiyum başvurularını kabul etmektedir. Destek süresi en fazla 36 aydır ve konsorsiyum bütçesi en fazla 300.000.000 TL’dir. Konsorsiyumlar, merkezi yönetim deneyimine sahip büyük veya orta ölçekli bir yürütücü kuruluş ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, araştırma altyapıları) oluşmalıdır. Bu çağrı kapsamında kurumlara %100 hibe destek sunulmaktadır ve sermaye şirketlerine, geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri, proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlayacaktır.

Söz konusu çağrıların başvuru tarihleri ilan edildiğinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

Döküman: Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi TÜBİTAK