Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel “unicorn”ların oluşturulmasına yönelik bir programdır. Türkiye’deki bilişim sektörünün uluslararasılaşması için özel destek unsurları içeren bu program, bilişim ve alt sektörlerdeki katma değeri yüksek firmaların desteklenmesi amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. Program, 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) Hakkında Karar’ın 4. Bölümünü oluşturmaktadır ve 20/4/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

E-Turquality Programı’nın kapsamı, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarını kapsamaktadır. Bu şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları, E-Turquality Programı kapsamında desteklenmektedir.

Yeni E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karara kıyasla; Bilişim ve alt sektörlerine özel olarak tasarlanmıştır. 

 1. ✓ Marka odağından uzaklaşarak bilişim sektörü hizmet/ürünleri destek modelinin odağına yerleştirilmiştir. 
 2. ✓ Şirketlerin kapsama alınma ve ön inceleme süreçleri ile kapsama alınma kriterleri bilişim sektörünün dinamiklerine özgü olarak yeniden ele alınmıştır. 
 3. ✓ Şirketlerin bir stratejik plan dahilinde kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri ve yurtdışında büyümeleri için yıllık stratejik iş planı zorunluluğu getirilmiş ve buna yönelik hizmet alımı da destek kapsamına alınmıştır. 
 4. ✓ Desteklerin etkin ve verimli kullanımının takibi amacıyla yıllık izleme-değerlendirme sistemi getirilmiştir. 

Program kapsamına alınma ve değerlendirmeye yönelik olarak da dört ana bilişim kategorisi
belirlenmiş olup, Ön Değerlendirme Soru Setleri, Ön İnceleme Raporu ve diğer çalışmalar aşağıda yer
alan bu dört sektör olacak şekilde oluşturulmuştur: 

 • • Yazılım Tabanlı Hizmet Ürünü Sunan Şirketler 
 • • Platform Tabanlı Hizmet Sunan Şirketler 
 • • Bilişim Hizmeti Sunan Şirketler 
 • • Dijital Oyun Sunan Şirketler 

Yüksek katma değere yönelik E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Desteği içerisinde aşağıda yer
verilen destekler bulunmaktadır. 

 • • Stratejik iş planı desteği 
 • • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği 
 • • Kiralama desteği 
 • • Pazara giriş desteği
 • • Rapor ve veri analizi desteği 
 • • Belgelendirme desteği 
 • • Yurt dışı arama ve test desteği 
 • • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği 
 • • Ürün yerleştirme desteği 
 • • Danışmanlık desteği 
 • • Komisyon desteği 
 • • Yurt dışı ihale desteği 
 • • Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği 
 • • Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği 
 •  Veri merkezi desteği 
 • • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği 
 • • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği 
 • • Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği 
 • • Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına Başvuru Nasıl Yapılır?

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Diğer Tüm Detaylar

Program ile ilgili tüm detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.