Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Ülkemiz sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektir.

Kümelenme birliktelikleri aşağıda belirtilen alanlarda desteklenecektir:

1-  Küme koordinasyonunu, farkındalığını veya etkinliğini geliştirme,

2-  Faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme,

3- Verimlilik,

4- Yenilik.

Çağrı Şartları ve Genel Bilgiler

Destek Süresi 5 Yıl (2 yıla kadar uzatılabilir) Destek Limiti Bütçe limiti bulunmamaktadır.

Başvuru Şartları

  • –  En az 20 firmanın yer alacağı bir kümelenme birlikteliğinin kurulması,
  • –  Destek kapsamı çerçevesinde vizyon ve stratejik hedeflerine uygun 5 yıllık iş planının hazırlanması,
  • –  Başvurunun Başvuru Rehberine uygun bir şekilde hazırlanması.

Destek Oranı

İş planı bütçesinin %70’i Bakanlık tarafında hibe olarak karşılanacaktır. Yerli Malı Belgesine sahip makine/ekipman alımında ilave %15 destek oranı uygulanacaktır.

Desteklenen Giderler

  • –  Personel giderleri,
  • –  Seyahat ve konaklama giderleri,
  • –  Makine-ekipman, yazılım ve donanım alım giderleri,
  • –  Danışmanlık ve hizmet alım giderleri,
  • –  Sarf malzeme maliyetleri,
  • –  İş planı toplam bütçe gerçekleşmesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri,
  • –  Genel idari giderler.

Çağrı Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi: 4 Eylül 2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Kasım 2023

Eksik Belge Tamamlama: 6 Kasım 2023-17 Kasım 2023

Başvuru

Başvuru Şekli ve Adresi

Kümelenme Destek Programı’na yapılacak başvurularda Başvuru Rehberi’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde kümelenme birlikteliğini Bakanlık nezdinde tek başına temsil ve ilzama yetkili olan koordinatörün görevlendirdiği gerçek kişi tarafından yapılır.

Başvuru http://kumelenme.sanayi.gov.tr/ adresinde yer alan Başvuru Formlarının e-devlet girişiyle doldurulması suretiyle yapılacaktır.

İlgili Mevzuat

Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği, Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları

Diğer Hususlar:

Bakanlık, bu çağrıda belirtilen hususlarda ve Program’a ilişkin diğer dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bakanlığın çağrıda belirttiği kapsamda değişiklik yapması halinde bu değişiklikleri kümelenme teşebbüslerine bildirir ve kümelenme teşebbüsleri bu değişiklikleri uygular.

Kümelenme birlikteliğinin 11’inci Kalkınma Planında belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde faaliyet göstermesi halinde başvuru değerlendirmesinde ilave puan uygulanacaktır.

Başvuru ve detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.