Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

SMP-COSME-2023-SEED-01
Tek Pazar Programı altında Sosyal İşletme ve KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünün Destelenmesi Çağrısı

SMP-COSME-2023-SEED-01 hibe programı, yakınlık ve sosyal ekonomi endüstriyel ekosistemindeki aktörlerin dijital kapasitesini artırmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği destek programıdır.  Bu program Dijital becerilerin artırılması, dijital dönüşümün desteklenmesi ve sosyal işletme ve KOBİ’lerin dijital kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca program, sosyal ekonomi kuruluşlarının dijital zorlukları fırsata çevirmelerini ve adil ve kapsayıcı bir dijital dönüşüm sağlamalarını sağlamak istemektedir.

Programın başvuru açılış tarihi 14 Eylül ‘23, son başvuru tarihi ise 21 Kasım 2023‘tür.

Bu programın 2023 yılı için bütçesi 8 milyon Euro’dur. Bu teklif çağrısı kapsamında 6 ila 8 teklife fon sağlanması ve her proje için yaklaşık 900.000 Euro ile 1.300.000 Euro arasında hibe verilmesi planlanmaktadır.  (Alınan tekliflere ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak, mevcut fonların tamamının verilmemesi veya çağrı öncelikleri arasında yeniden dağıtma hakkı saklı tutulmaktadır.)

Proje süresi: Teklif edilen bir projenin planlanan uygulama süresi 24 ay ile 36 ay arasında olacaktır.

🌍 Kimler Başvurabilir?

Uygun başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar); uygun ülkelerden (AB Üye Devletleri ve Tek Pazar Programı ile ilişkili ülkeler)

 • Kamu ve özel kuruluşlar
 • Sosyal İşletmeler
 • Sosyal işletmeleri temsil eden destek kuruluşları
 • BT ve teknoloji sağlayıcıları
 • Dijital uzmanlar ve danışmanlar
 • KOBİ’ler ve diğer ilgili kuruluşlar Ayrıca, aşağıdaki kuruluş türlerinin konsorsiyumlara başvuru sahibi (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar) olarak katılmaları teşvik edilmektedir:

Başvuru yapmak için bir konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir.

Konsorsiyum en az 3 farklı uygun ülkeden en az 6 bağımsız kuruluştan oluşmalıdır.

Ayrıca;

 • Konsorsiyumda yer alan her katılımcı ülke için en az bir sosyal ekonomi “etkinleştirici kuruluşu” (iş destek kuruluşu, inkübatör ve hızlandırıcı, sektörel federasyon veya sosyal ekonomi kuruluşlarını temsil eden, sosyal ekonomi kuruluşlarına destek hizmetleri sağlayan veya ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde faaliyet gösteren sosyal kuruluşları birleştiren dernek)
 • Sosyal ekonomi kuruluşlarını (sektörel üye federasyonlar ve dernekler veya ağlar gibi) temsil eden AB düzeyinde aktif en az bir ve en fazla iki destek kuruluşu

içermelidir.

Teklif çağrısı aşağıdaki sonuçları hedeflemektedir:

 • Sosyal ekonomideki KOBİ’lerde dijital olarak vasıflı işgücü miktarının artması.
 • Dijitalleşmenin kurumsal verimliliği ve profesyonelleşmeyi nasıl destekleyebileceğine dair bilgi birikiminin artması.
 • Sosyal ekonomideki KOBİ’leri destekleyen “kolaylaştırıcı kuruluşlar” içinde dijitalleşme konusunda bilgi ve kapasitenin artırılması.
 • Sosyal ekonomi KOBİ’lerinde yeni teknolojilerin ve dijital araçların kullanımının artması ve sosyal ekonomi kuruluşlarının dijital olgunluğunun genel olarak artması.
 • Yerel, bölgesel ve ulusal sosyal ekonomi ekosistemlerinde gelişmiş Dijital Sosyal İnovasyon (DSI) kapasitesi.
 • Sosyal fayda için Teknolojinin gelişimini destekleyen ortak modeller aracılığıyla teknolojiyi erişilebilir, uygun fiyatlı ve uyarlanabilir hale getiren teknoloji ortaklıklarının (fiziksel veya dijital) miktarının artması.
 • Dijital ağlar ve teknolojiler tarafından etkinleştirilen sosyal ekonomi modellerini benimseyen canlı ve çeşitli bir sosyal girişim ekosistemi.

Çağrı, yakınlık ve sosyal ekonomi için Geçiş Yolunun uygulanmasını desteklemektedir. Başvuruların, geçiş yolundaki dijital bölümün yedi eylem alanından en az birini ele alması gerekmektedir:

 • Yeni iş modelleri – platform ekonomisi
 • Veri Olgunluğu ve veri odaklı iş modelleri
 • Kamu ve özel sektör teknoloji ortaklıkları ve desteği
 • Veri paylaşımı, Veri yönetimi ve Davranış Kuralları
 • Dijital Sosyal İnovasyon ve İyilik için Teknoloji girişimciliğinin desteklenmesi
 • Teknolojiye erişim
 • Sosyal ekonomide dijital becerilerin artırılması
 • Eylemin hedeflerine haritalama, eğitim, koçluk, kapasite geliştirme, akran öğrenimi, farkındalık artırma etkinlikleri ve çağrının temel hedeflerine uygun diğer faaliyetler yoluyla ulaşılmalıdır.

 

Usta Proje Danışmanlık olarak, Tek Pazar Programlarından finansman almak isteyen araştırmacılara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Proje önerilerinizin hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması konularında sizlere destek oluyoruz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Usta Proje Danışmanlık