Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Tarımsal AR-GE Projeleri

AR-GE Destek Programı 17. Proje Çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 17. Çağrıya çıkılmıştır.

Tarımsal Ar-Ge projeleri, Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı kapsamında;

  1. Üniversiteler,
  2. TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,
  3. Sivil toplum ve meslek kuruluşları,
  4. Özel sektör kuruluşları

başvuru yapma hakkına sahiptirler.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin bit.ly/3DnWLdQ adresinde yer alan 17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır.

Yürütücü kurumlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen destek üst limitleri ve oranları aşağıdaki şekildedir:

Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluş Tipleri Bakanlık Destek Üst Limiti (TL) Bakanlık Destek Oranı (en fazla)
Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri 300.000 % 100
Sivil toplum ve meslek kuruluşları 300.000 % 70
Özel sektör kuruluşları (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar

hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar)

3.000.000 % 70

17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

NOT: En az bir Enstitü (TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimleri) ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.