Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

TÜBİTAK – BUSINESS FINLAND Ortak Proje Çağrısı, Türkiye ve Finlandiya arasında sanayi kuruluşlarının ortak olarak yürüteceği Ar-Ge ve Yenilik projelerine hibe desteği sağlayan bir programdır. Programın amacı, otomotiv ve tekstil endüstrilerinde üretimin sürdürülebilirliği konusunda işbirliği yapmak ve iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik ilişkileri geliştirmektir.

Türkiye ve Finlandiya’dan katılımcılar, yeni bir ürün üretimeyi, ürün kalite standartlarını artırmayı, maliyetleri düşürmek ve standartları yükseltmek için yeni teknikler geliştirmeyi ve yeni üretim teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan güçlü bir pazar potansiyeline sahip ortak Ar-GE ve yenilik proje teklifleri sunmaya davet edilmektedir.

Programa başvurmak için,

• Türkiye’den en az bir sanayi kuruluşu ve Finlandiya’dan en az bir sanayi kuruluşu olmak üzere bir proje konsorsiyumu oluşturulmalıdır. Üniversiteler, kamu kuruluşları ve araştırma merkezleri/enstitüleri de sanayi kuruluşlarıyla birlikte projelere katılabilir.

Program süresi 36 aya kadardır ve maksimum bütçe sınırı yoktur.

Kabul edilen projeler TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında desteklenecek olup; Hibe oranları %60 ile %100 arasındadır.

• Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için onaylanan bütçenin %75,

• Büyük ölçekli işletmeler onaylanan bütçenin %60,

• Yükseköğretim kurumları, enstitüleri, Kamu Ar-Ge merkezleri onaylanan bütçenin %100 oranında desteklenecektir.

Programın Son başvuru tarihi 16 Şubat 2024’tür. Projelerin her iki ülkede de Temmuz 2024‘ten sonra başlaması beklenmektedir.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları şu şekildedir:

Destek sağlanacak projelerin:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir. Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı içeren) ile Ar- Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Otomotiv üretimiyle ilgili konular arasında, bunlarla sınırılı olmamak üzere, şu temalar yer almaktadır: daha yüksek sevieyelerde üretim otomasyonları (örneğin işbirliğine dayalı robotik, çevrimdışı programlama, üretim hatlarının veya parçalarının yeniden yapılandırılması gibi üretim ortamlarında özerklik),

• Kablosuz bağlantıya dayalı yenilikçi katma değerli uygulamalar (özellikle 5/6G), verilerden dahili değer yaratma (örneğin, gerçek zamanlı durumsal farkındalık, talebe dayalı operasyonlar, vb.

Tekstil sektörü için tematik alanlar ise şunlardır:

• Tekstil ile ilgili konular arasında dijitalleşme yoluyla ürün verilerinin izlenebilirliği, yeni alternatif biyomalzemelerin (petrokimyasalların yerine) piyasaya sürülmesi yoluyla malzeme verimliliği veya biyobazlı ve/veya tekstil atıklarının ticarileşmesi, döngüsellik için yüksek değerli ürünlerin tasarlanması

• Akıllı tekstiller ve giyilebilir teknolojiler

• Dijital baskı ve kesim sistemleri

• Biyobazlı ve geri dönüştürülmüş lifler

• Tekstil atıklarının yönetimi ve değerlendirilmesi

• Sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi vs. yer almaktadır.

İş modelleri, ürünlerin hizmet olarak sağlanması veya talebe göre üretim olabilir. Döngüsel ekonomi düşüncesi enerji, su ve ısı geri kazanamını da içermeye zorlamaktadır. Usta Proje Danışmanlık olarak, TÜBİTAK – BUSINESS FINLAND programından finansman almak isteyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Proje önerilerinizin hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması konularında sizlere destek oluyoruz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Usta Proje Danışmanlık