Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Program Tanıtımı

İlan Tarihi

7 Eylül 2022

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

18 Kasım 2022    Saat: 23.59

Referans Numarası

TR42/22/KIRSAL

Programın Amacı

TR42 Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde sürdürülebilir üretim-gelir modeline sahip ekonomik faaliyetlerin yaygınlaştırılması yoluyla kırdan kente göçü azaltmak ve tersine göçü teşvik etmek

Programın Öncelikleri

1) Kırsal kesimde üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması

2) Yenilikçi tarım uygulamaları ve tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

3) Tarımsal atıkların katma değerli bir şekilde değerlendirilmesi

4) Kırsal turizmin geliştirilmesi ve kırsal turizm altyapısının güçlendirilmesi

5) Coğrafi işaretli yöresel ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 50.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 1.000.000 TL
 • Azami tutar: 2.500.000 TL

Kimler Başvurabilir?

TR42 Bölgesi’nde bulunan

 • Valilikler,
 • Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri,
 • Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Kaymakamlıklar,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler (Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri),
 • Üniversiteler,
 • Kamuya Bağlı Araştırma Merkezleri ve Enstitüler,
 • Kooperatif ve Birlikler,
 • Ziraat Odaları,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları,
 • Ticaret Borsaları,
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri,
 • Devlet Su İşleri Şube Müdürlükleri,
 • Orman İşletme Müdürlükleri,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

Başvuru rehberinde sunulmuştur.

Bilgilendirme Toplantıları ve Program Tanıtıcı Sunumu

Aşağıda sunulan takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir:

Tarih İl Yer Saat
15 Eylül 2022 BOLU Hampton By Hilton Otel 13.30
19 Eylül 2022 DÜZCE Pelemir Otel 13.30
20 Eylül 2022 GEBZE Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu 10.00
20 Eylül 2022 KOCAELİ Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu 13.00
21 Eylül 2022 YALOVA Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 13.30
22 Eylül 2022 SAKARYA Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 13.30

 

Başvuru Rehberi ve Ekleri

1- Başvuru Rehberi 

2- Başvuru Sahibi Beyanı Örneği

Başvuru Süreci

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. E-devlet sistemi aracılığıyla KAYS kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir. KAYS üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra ilgili destekleyici belgeler KAYS’ a yüklenecektir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) başvuru sahibi kurumu / kuruluşu temsil eden görevli, “Başvuru Sahibi Kullanıcısı” rolüyle e-devlet üzerinden kayıt yaptırır. Kayıt işlemi sırasında, Başvuru Sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir. Başvuru Sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıldığında elektronik posta adresinin gereksiz (spam) kutusu kontrol edilmeli veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklanmalıdır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifi ile ilgili elektronik sistemde talep edilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru tamamlanmadığı sürece proje teklifi ile ilgili sisteme girilen bilgilerde güncelleme yapmak mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifi üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Önemli Not: Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine teslim edilir:

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı
No:72/A 41050 İzmit / KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
GEBZE İRTİBAT BÜROSU

Gebze Ticaret Odası (6.Kat)
Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3
Gebze / KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Sakarya Mah. No: 19
Arifiye / SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mah. Süleyman
Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Borazanlar Mah. D100
Karayolu Cad. No:42
BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Rüstempaşa Mahallesi Fatih Cad. Hürriyet Sok. No: 22/3
Merkez/YALOVA

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 18.11.2022 saat 23.59’dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde 25.11.2022 saat 17.00’ye kadar tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.

Son başvuru saatinden sonra KAYS üzerinden tamamlanmayan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

 

Önemli Notlar:

 • Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • 5449 sayılı Kanun’un 19. maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, sözleşme tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyenler ya da ilgili mevzuatı kapsamında yapılandırmamış olanlar T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje ve faaliyet desteği alamazlar.
 • Başvuru sahibi, bu program kapsamında T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla iki (2) projesi için başvuruda bulunabilir ve bir (1) projesi için destek alabilir.
 • Programa başvurusu yapılacak projelerde ortak ve iştirakçi zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer yandan uygun başvuru sahibi olan kurumlardan herhangi birinden olmak üzere en az bir ortak ile sunulan projelere değerlendirme aşamasında ortakların projeye sağlayacağı katkıya bağlı olarak değişen derecelerde ek puan verilebilecektir.
 • Başvurusu yapılan tüm projelerde kırsal kesimde genç (18-30 yaş) istihdamına katkı sağlayacak başvurulara projenin ortaya çıkaracağı olumlu etkinin derecesine bağlı olarak ek puan verilecektir.
 • Programa Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2022 Yılı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) çalışmasında birinci ve ikinci kademe dışında yer alan TR42 ilçelerinde uygulanacak projelere değerlendirme aşamasında ek puan verilecektir.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişim Sayfamız Üzerinden Hemen İletişime Geçebilirsiniz.Bir yanıt yazın