Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Yatırım teşvik belgesi ülkemizde yatırımların artırılması ve birçok alanda daha etkili faaliyetler yürütülmesi için verilen en önemli belgedir. Yatırımcılara yönelik olarak hazırlanan bu belge sayesinde, yatırımcılar yapmış oldukları faaliyetleri için genel olarak çeşitli destekler ve ayrıcalıklar elde eder. Elde edilen ayrıcalıkların yapılan yatırımların çok daha fazla etkili olmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade edebiliriz. Yatırım teşvik belgesi son derece önemli ve birçok sektör için çok etkili olduğundan, bu konuya ilişkin tüm detayların bilinmesi gerekir.

İçerik Tablosu

Yatırımların Teşvik Edilmesi Neden Önemlidir?

Yatırım teşvik belgesi nedir sorusuna yanıt vermeden önce, yatırımların teşvik edilmesi neden önemli ve ülkemizde nasıl bir süreç işliyor birlikte inceleyelim. Yatırımların teşvik edilmesi ve daha fazla artırılmasının sağlanması aslında sadece ülkemizde değil dünya genelinde çok önemsenir. Bir sektörde ya da faaliyet alanında yapılan yatırımlar, o faaliyet alanının kapsamının genişlemesine ve daha iyi bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bu yüzden de genel olarak insanların yatırım yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanır ve buna yönelik olarak çeşitli teşvikler verilir.

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara direkt teşvik ve ek olarak bazı işlemlerde öncelik sağlar. Ayrıca vergi indirimleri ve muafiyeti gibi konularda da çok ciddi ayrıcalıklar yaratmaktadır.

A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi
A’dan Z’ye Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi nedir ve bu belgeye sahip olmak tam olarak hangi anlamı ifade eder birlikte inceleyelim. Yatırım teşvik belgesi, bir alanda yatırım yapmak isteyen kişilere vergi muafiyetinde, indirimli teçhizat teminatına kadar pek çok ayrıcalık sağlayan önemli bir belgedir. Bu belge ile birlikte yatırımcılar daha rahat faaliyet yürütmekte ve en önemlisi de yapılan çalışmaların daha modern ve teknolojik olmasını sağlamaktadır. Yatırım teşvik belgesi ile birlikte, yatırımcılara sağlanan ayrıcalıkların mutlaka bilinmesi ve tüm bunların değerlendirilmesi gerekir.

Yatırım teşvik belgesi ülkemizde pek çok faaliyet alanı için sunulan önemli bir destektir. Türkiye’de yer alan şehirler, 6 bölgeye ayrılmıştır. Her bölge içinde yer alan şehirlere, o bölgeye sağlanan teşvikler sunulmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı Nedir?

Yatırım teşvik belgesinin amacı doğal olarak ülkede yatırımların artırılması ve aslında yüksek yatırım rakamlarına ulaşılmasının sağlanmasıdır. Yatırım teşvik belgesine sahip olan yatırımcılar, birçok gider kaleminden muaf olduğu için yatırımlarını daha iyi kullanma şansına sahiptir. Böylece yatırımcıların hem kafası rahat olmakta hem de daha gelişmiş şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Bunlara ek olarak yatırım teşvik belgelerinin temel amacı aşağıdaki gibidir:

 • Kalkınma planlarına göre daha yüksek katma değerlerine sahip yatırımların yapılmasını sağlamak
 • Her türlü alanlarda hem üretimin hem de istihdamın artırılmasını sağlamak
 • Uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması ve çok daha büyük ölçekli yatırımların artırılmasını sağlamak
 • Stratejik yatırımların özendirilmesinin sağlanması
 • Doğrudan uluslararası yatırımların artırılması
 • Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması
A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi
A’dan Z’ye Yatırım Teşvik Belgesi

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir konusu üzerinde mutlaka durulması gerekir. Çünkü bu belge herkese verilen ve kullandırılması sağlanan bir teşvik beldesi değildir. Ancak yasal düzenlemelerle kabul edilen bazı kişiler bu belge için başvuruda bulunabilecektir. Bu kişiler:

 • Adi ortaklıklar
 • Gerçek kişiler
 • Sermaye şirketleri
 • Kooperatifler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • İş ortaklıkları
 • Vakıflar ve dernekler
 • Yurt dışında yer alan yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır ve tam olarak bu belgeyi almak için nasıl bir süreç yönetilmesi gerekir birlikte inceleyelim. Öncelikli olarak ülkemizde yatırım teşvik belgesi vermekle yetkili olan kurum Sanayi ve teknoloji Bakanlığı’dır E-TUYS sistemleri üzerinden bu belgenin veriliş sürecini yürütmektedir. Yatırımcılara inanılmaz faydalar ve avantajlar sağlayan bu belge ile birlikte, özellikle yatırım yeri tahsis mümkündür. Aslında bu belgeye sahip olan kişiler sadece yatırımlarını koymaktadır. Onun dışında gerekli teçhizatlar, arazi ve daha birçok destek devlet kanalıyla karşılanmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi son derece önemli etkileri ve faydaları olan bir belgedir. Bu yüzden de bu belgeyi alma sürecinin çok iyi yönetilmesi gerekir. Yatırım teşvik belgesi alma sürecinde bu belgeyi almaya hak kazandığınızı ve buna uygun olarak projelerinizin olduğunu kanıtlamanız gerekir. Bunun için de sizlerden istenen belge ve evrakları tamamlamanız ve yetkili mercilere başvuruda bulunmanız gerekecektir.

A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi
A’dan Z’ye Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Şartları Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi şartları bu belgeye başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar tarafından mutlaka bilinmelidir. Belgenin getirmiş olduğu ayrıcalıklardan ve avantajlardan yararlanmak istediğinizde, doğal olarak sizin de bazı şartları yerine getirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İlk olarak bu belgenin yasal olarak verilebileceği kişiler arasında olmanız gerekir. Yatırım teşvik belgesini kim alabilir başlığımız altından, bu kişileri inceleyebilirsiniz. Buna ek olarak yatırım yapmak için bir projeniz olmalıdır. Bu projenin konusunun da yine yasal olarak düzenlendiğini ifade edebiliriz.

Yatırım teşvik belgesi alma şartları ve bu belgeyi almak için yerine getirilmesi gereken hükümler nelerdir bilmek istiyorsanız, danışmanlık desteği alabilirsiniz. Sizlere bu süreç boyunca bilmeniz gereken tüm detaylar aktarılacak ve belgeyi alım süreciniz kolaylaştırılacaktır.

Yatırım Teşvik İçin Gerekli Belgeler

Yatırım teşvik için gerekli belgeler başvuru sırasında eksiksiz olarak tamamlanır ve yetkili kurumlara teslim edilir. Gerekli incelemelerin ardından, kişilerin bu yatırımı almaya hak kazanıp kazanmadığı belirlenebilir. Başvuru sırasında sizlerden talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Yatırımcıyı temsil eden veya da direkt yatırımcı tarafından hazırlanan imzalı müracaat dilekçesi
 • Yatırımcıyı temsil eden veya da direkt yatırımcıya ait noter tasdikli imza sirküleri ve imza beyannamesi
 • Yatırımcıyı temsil eden veya da direkt yatırımcı tarafından hazırlanmış, kaşeli ve imzalı yatırım bilgi formu ile makine ve teçhizat listesi
 • Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılması gereken ücrete ilişkin belge ve dekont
 • Firmanın ortaklık yapısını gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil gazetesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • Sosyal Sigortala ve Genel Sağlık Sigorta Kanununa göre prim ve idari para cezalarının olmadığına dair belge ve barkodlu çıktı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” belgesi
 • Stratejik yatırımlarda tüm teknik, mali ve belirtilen diğer kriterlerin yerine getirildiğine ilişkin fizibilite raporu
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulan ithal makine ve teçhizat listesi ile bu listenin başvuru numarası
A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi
A’dan Z’ye Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci

Yatırım teşvik belgesi başvuru dikkat ve özenle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte özellikle talep edilen belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Ayrıca başvuru sürecinde beyan edilen her şeyin sonrasında mutlaka yerine getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Belgeyi alabilmek adına yalan, yanlış beyanlarda bulunmanız ve sonrasında bunları yerine getirmemeniz halinde çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu süreçte olabildiğince şeffaf ve doğru beyanlarda bulunmanız gerekir.

Yatırım teşvik belgesi başvuruları için gerekli belge ve evraklar tamamlandıktan sonra yetkili kurumlara başvuru gerçekleştirilir. Yetkili kurumların başvuruları incelemesinin ardından bazı değişiklikler yaparak, onaylayabilir. Ya da sizlere bazı değişiklik yapmanız, eksiklerinizin belirtilmesi ve bunlara bağlı olarak da başvurunun reddi söz konusu olabilir. Başarılı bir başvuru süreci geçirmek ve bu belgeyi almak istiyorsanız, sizler de alacağınız danışmanlık desteği ile daha profesyonel ve uygun başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi
A’dan Z’ye Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi Bakanlıktan Alınır?

Yatırım teşvik belgesi hangi bakanlıktan alınır ve başvurular hangi bakanlığa yapılır merak ediyor olabilirsiniz. Yatırım teşvik belgesine başvurmak isteyen kişilerin zaten bilmesi gereken en önemli bilgilerden biridir. Yatırım teşvik belgelerine ilişkin yapılan başvuruları inceleyen ve bu başvuruları onaylayan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’dır. Başvuru için gerekli olan fizibilite çalışması yapıldıktan sonra E-TUYS üzerinden bakanlığa başvuru yapılır. Bakanlık yetkilileri inceleme yaptıktan sonra onaylama ve reddetme yetkisine sahiptir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi avantajları ve faydaları oldukça etkileyicidir. Bu belge kapsamında yatırımcılara sağlanacak olan avantajlar, yapılacak olan yatırımların kaderini doğrudan etkilemektedir. Bu avantajlar öncelikle yatırım öncesi, yatırım sırasında ve işletme aşamasında olmak üzere farklı şekiller değerlendirilmelidir. Buna göre:

Yatırım Öncesi

Yatırımcılar henüz yatırıma ve faaliyetlere başlamadan önce yatırım yeri tahsisi sağlanır. Buna ek olarak başvuru sürecinde yapılan fizibilite çalışması ile proje başlamadan, nasıl sonuçlanacağı ve neler yapılması gerektiği tespit edilir. Bu da yatırımcılara büyük kolaylık ve zamandan tasarruf sağlayan önemli bir gelişmedir.

Yatırım Aşamasında

Daha yatırımın ilk aşamasında finansman sağlanır. Bunlara ek olarak faiz ve kar payı desteği de yine bu süreçte kullanılmaktadır. Yatırım teşvik belgesi ile birlikte yatırımcılar, yatırım aşamasında çok ciddi bir finansal rahatlama yaşamaktadır. Bu süreçte makine ve teçhizat alımlarına ilişkin olarak sağlanan Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası diğer bir önemli avantajdır.

İşletme Aşamasında

Yatırımın tamamlanması ve işletme aşamasına geçilmesi ile birlikte istihdam destekleri sağlanmaktadır. Bu süreçte ayrıca vergi indirim hakkı bulunuyorsa, bu da yine kullanılmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi alma hakkı kazanan yatırımcılara sağlanan daha birçok önemli avantaj vardır. Bu avantajlar ise şöyledir:

 • Yatırım için kullanılacak olan arsanın tahsis edilmesi ve bu arsanın da yatırıma çok uygun olması, yatırımcıları hem ciddi bir külfetten kurtarmakta hem de yapılacak olan faaliyetlerin de daha verimli olmasını sağlamaktadır.
 • Sağlanan faiz ve kar payı desteği ile birlikte yeterince mali kaynağa sahip olmayan yatırımcıları çok ciddi rahatlatmaktadır.
 • Kullanılmak üzere temin edilen makine ve teçhizatlar için uygulanan vergi indirimleri, yine finansman kaynağının daha verimli kullanılmasına olanak tanımaktadır.
 • Verilen her türlü vergi ve prim desteği, yatırımcıların elinde daha fazla finansal kaynak kalmasını ve buna ek olarak da daha önemli faaliyetler yürütülmesini sağlamaktadır.
 • Yatırım teşvik belgesine sahip olan yatırımcılar, bazı süreçlerden muaf olduğu veya öncelik aldığı için aynı zamanda zamandan da tasarruf sağlanmaktadır.
 • Sağlanan istihdam destekleri ile birlikte, yine yatırımcılar için büyük finansal avantajlar söz konusu olmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi ile Verilen Teşvikler

Yatırım teşvik belgesi teşvikleri yatırımcıların gözlerini kamaştıran ve yatırımları süresince de onları çok ciddi külfetlerden kurtaran önemli unsurlardır. Bu teşvikleri ayrı ayrı değerlendirdiğimizde:

Makine ve Teçhizat İçin Verilen Teşvikler

Yatırım teşvik belgesi makine ve teçhizat desteği aşağıdaki gibidir:

 • Yatırım için alınması gereken tüm makine ve teçhizatlarda KDV istisnası
 • İthal edilmesi gereken makine ve teçhizatlarda Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vadeli olarak temin edilen makine ve teçhizatlarda KKDF tani vadeli ithalatlara uygulanan %6 oranındaki vade farkının alınmaması

Yatırım Teşvik Belgesi Vergi İndirimleri

Yatırım teşvik belgesi vergi indirimi belki de bu belge kapsamında yatırımcıların en çok işine yarayan unsurdur. Çünkü bu belgeye sahip olan yatırımcılara, yatırım bölgesine ve yapılacak olan faaliyetlere bağlı olarak %10 ila %60 arasında vergi indirimleri sağlanmaktadır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım teşvik belgesine sahip olan yatırımcılara istihdam kapsamında asgari ücrete tekabül eden kısım 2 ile 10 yıl arasında devlet tarafından karşılanmaktadır. Ne kadar süre ile sigorta işveren prim desteği verileceği bölgesel olarak değişmektedir.

Faiz Desteği

Yapılacak olan yatırımlarda ve faaliyetlerde kullanılacak olan kredilerin faiz ve kar payları için de destek sağlanır. Bu kâr payının 1-10 puanlık kısımları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Yatırım Yeri Tahsisi

İllere göre yapılacak olan yatırımlar için yatırım yeri tahsisi sağlanacaktır. Devlet hazinesine ait araziler, devlet tarafından yatırımcılara tahsis edilmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Teşvik belgesi ile birlikte ayrıca gelir vergisi stopaj desteği sağlanmaktadır. İşçilere ödenmesi gereken ücretin asgari ücrete denk gelen kısmından hesaplanan gelir vergisi, 10 yıl boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sigorta Primi Desteği

İşçiler için ödenmesi gereken sigorta primi yine 10 yıl süresince devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu destek, öncelikli olarak kabul edilen bölgelerde yapılan bir destektir.

Diğer Teşvikler

Yatırım teşvik belgesi kapsamında verilen diğer teşvikler aşağıdaki gibidir:

 • Bu belge kapsamında inşa edilecek olan binaların 5 yıl boyunca emlak vergisi alınmaz.
 • Belge kapsamında yapılacak olan yatırımlar için tahsis edilen araziler, emlak vergisinden muaf tutulur.
 • Yatırım teşvik belgesi ile inşa edilen binalar için inşaat harcı alınmaz.
 • İnşa edilen tesislerde ve yapılarda belediyeler tarafından alınan harçların alınmaması.
 • Yatırım teşvik belgesi ile yapılan yatırımlarda kullanılmak üzere kağıtlar için damga vergisi ve harç istisnaları sağlanır.
A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi
A’dan Z’ye Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeleri

Yatırım teşvik belgesi bölgeleri vardır ve bu bölgeler kendi içinde farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın temel amacı aslında bölgesel olarak kalkınmaya daha fazla ihtiyaç olan yerlerin ayırt edilmesidir. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyan yerlerde, yatırımlar için daha fazla teşvik verilmektedir. Yatırım teşvik belgesine başvurmak istediğinizde, mutlaka hangi bölgede yer aldığınızı bilmeniz gerekir. Buna göre bölgeler ve bu bölgelere dahil olan şehirler aşağıdaki gibidir:

Yatırım Teşvik Belgesi 1.Bölge

Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ 1. bölge olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi 2.Bölge

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya ve Yalova ise 2. bölge olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi 3.Bölge

Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak ise 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi 4.Bölge

Afyonkarahisar, Akasya, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas ise 4.bölge olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi 5.Bölge

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat ise 5.bölge olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi 6.Bölge

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ise 6.bölge olarak belirlenmiştir.

Bölgesel Olarak Verilen Destekler

Yatırım bölgeleri teşvikleri konusu üzerinde mutlaka durulması gerekir. Çünkü her bölgede aynı teşvikler verilmemektedir. 6 bölgeye ayrılan ülkemizde, verilen destekler ve teşvikler aşağıda tabloda detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Yatırım Teşvik Destekleri

Bölgeler ve Verilen Teşvikler

Teşvikler 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge
KDV Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Gümrük Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Vergi Muafiyeti 15 20 25 30 40 50
SGK İşveren Prim Muafiyeti 2 yıl 3 Yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı 10 15 20 25 35
Yatırım yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var
Faiz ve Kar Payı Desteği

 

Yok Yok  3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Yok Yok 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar) Yok Yok Yok Yok Yok Var
Sigorta Primi Desteği-Çalışan Payı Yok Yok Yok Yok Yok Var
Yapı Harçları Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Emlak Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Damga Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var

 

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler

Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra yapılması gerekenler yatırımcıları aslında en çok ilgilendiren konuların başında gelir. Çünkü yatırım teşvik belgesi her ne kadar ciddi faydalar ve avantajlar getirse de aynı zamanda büyük sorumluluklar da getirir. Özellikle belgenin kullanım sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu belgeyi aldıktan sonra yapılması gerekenler:

 • İlk olarak yapılması gereken onaylanan projenin nasıl ve hangi koşullar altında onaylandığının dikkate alınmasıdır. Başvurunuz değerlendirilip, onaylanırken genel olarak bakanlık tarafından bazı değişiklikler yapılır.
 • Yapılan değişimler özellikle yerli ve ithal makine ve teçhizat listesi ile ilgili olabilir. Bu yüzden de bu liste dikkatli bir biçimde incelenmeli ve KDV istisnası için belirlenen makine ve teçhizatlara ilişkin olarak “KDV İstisna Yazısı” alınmalıdır.
 • Belge alındıktan sonra yatırım dönemi süresince ve sonraki tüm aşamalarda yapılacak olan projede mevzuata uygun olarak hareket edilmesi gerekir.
 • Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta, belgenin süresidir. Bu belge yatırımcılara 3 yıl süre için verilir. Bu süre devam ederken, yeni yatırım yapılması da mümkün değildir.
 • Yeni yatırım yapmak isteyen kişiler, vize kapatma belgesine başvurmak durumundadır.
 • Yatırım teşvik belgesine sahip olan kişilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise yatırımın tamamlanmasının halinde, tamamlanma vizesine bir an önce başvurmaktır.
 • Yatırım teşvik belgesine sahip olan ve bu belge kapsamında makine ve teçhizat alan kişilerin, bu makine ve teçhizatları satışı yasaktır. Kapatma vizesi alınmış olsa bile, bunları satmak istediğinizde izin almanız gerekir.

Yatirim teşvik belgesi ve bu belgeye sahip olduktan sonra yerine getirmeniz gereken sorumluluklar hakkında bilgi almak için, danışmanlık desteği alabilir ve merak ettiğiniz tüm bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi
A’dan Z’ye Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

Yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri, en az bu belgeye başvurulması ve sonrasında da kullanılması kadar önemlidir. Bu belgenin alınmasının ardından kullanım süresi sınırlıdır. Belirli bir süre belge ve belge ile birlikte elde edilen teşvikler kullanılır. Sizlere sunulan sürenin dolması halinde ise bu belgenin kapatılması gerekir. Yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Yatırım teşvik belgesine sahip olan yatırımcıların kullanım süresinin bitmesi ile birlikte ortalama 6 ay kadar süreleri vardır. Bu sürenin dolması durumunda, belgeyi almak için başvuruda bulunulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tekrardan başvurulması gerekir.
 • Kapatma için başvuruda bulunan kişiler için kapatma vizesi verilmektedir. Bu kapatma vizesinin çıkarılması ve yapılacak olan denetleme için ise il valilikleri, bankalar ve odalar görevlendirilir.
 • Vizenin alım sürecinde ekspertiz işlemi gerekli ise bakanlık tarafından en az 2 en fazla 3 olmak üzere ekspertiz görevlendirilmesi gerekir.
 • Ekspertiz olarak görevlendirilen kişiler, yatırım teşvik belgesine sahip olunduğu süre zarfınca ne kadar uygun şekilde bu belgenin kullanıldığını inceler ve denetler.
 • Yapılan incelemelerin ardından herhangi bir sorun yoksa ve yasal olarak herhangi bir hata yoksa bu durumda kapatma vizesi verilecektir.
 • Kapatma vizesine sahip olan bireyler, rahatlıkla yatırım teşvik belgesini kapatabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi E-Devlet Sorgulama

Yatırım teşvik belgesi e devlet üzerinden sorgulama yapabileceğiniz bir belgedir. E-devlet üzerinden istediğiniz gibi belgeyi alım almadığınıza, tarihlere ve yasal yükümlülüklere bakabilirsiniz. E-devlet üzerinden hem sorgulama hem de sonrasında karşınıza çıkabilecek olan tüm yasal durumları takip edebilirsiniz. Teşvik belgesine sahip olmanız ile birlikte birçok önemli sorumlulukla karşı karşıya kalırsınız. Bu durumda da tüm bu sürecin yönetilmesi ve sorunsuz geçmesi için E-devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi

Sanayi ve teknoloji bakanlığı yatırım teşvik belgesi konusunda yetkili olan bakanlıktır. Bu bakanlık aracılığıyla başvuru yapılır ve yine başvurularda bakanlık tarafından onaylanır. Bu süreçte kısacası muhatap olacağınız önemli kurumdur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesi üzerinden, yatırım teşvik belgesine ilişkin olarak tüm detayları öğrenebilir ve bu konuda merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Fiyatları

Yatırım teşvik belgesi fiyatları aslında yoktur çünkü bu belge yetkili bakanlık tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Sadece bu süreçte yapılacak bazı işlemler ve harçlar için ücret ödemeniz gerekir. Yani başvuru sürecinde gerekli olan belgelerin temini için ücret ödenir. Onun dışında direkt olarak belge için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Belgeyi almak için danışmanlık desteği almak istediğinizde sadece bu hizmet karşılığında ücret ödemeniz gerekebilir. Bunun dışında herhangi bir kuruma ya da yetkili mercilere ödeme yapmanıza gerek yoktur.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Kolay Alınır?

Yatırım teşvik belgesi alımı isterseniz kolay hale getirilebilir. Daha doğrusu çok daha profesyonel bir şekilde başvuru yapılması sağlanır. Böylece yetkili bakanlıkların sizlere belgeyi vermek için sorun çıkarması ya da herhangi bir prosedüre takılmanız gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Yatırım teşvik belgesi almak istediğinizde, alacağınız danışmanlık desteği sayesinde, sizler de bu teşviklerden yararlanabilirsiniz. Sizlere süreç boyunca nasıl daha iyi bir başvuruda bulunacağınız ve eksiksiz olarak başvuru sürecini tamamlamanız konusunda yardımcı olunacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı yatırımcılar için son derece önemli ve etkili bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında, yatırımcıların daha başarılı bir şekilde başvuru yapması sağlanır. Sonuç olarak resmi bir başvuru süreci yürütüldüğünde, tüm sürecin aynı resmiyet ve profesyonellikle yürütülmesi gerekir. Bunun için de uzmanlık ve konuya hakimiyet gereklidir. Yatırım teşviklerine hâkim olan, bakanlıkları tanıyan ve nasıl projelerin daha fazla teşvik alacağını bilen danışmanlık firmaları sizlere bu süreçte yardımcı olacaktır.

Danışmanlık desteği almanın sizlere sağlayacağı son derece önemli avantajlar ve faydalar olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu süreçte özellikle iyi bir danışmanlık firması bulmanız çok yararlı olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Almanın Avantajları

Yatırım teşvik danışmanlığı ile ilgili olarak iyi bir firma bulmanız ve bu süreçte onlardan destek almanız sizlere büyük avantaj sağlayacaktır. Yatırım teşvik danışmanları, sizlere tüm süreç boyunca yardımcı olacak ve destek verecektir. Genel olarak onlardan yardım aldığınızda, elde edeceğiniz avantajlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Danışmanlık desteği sayesinde, başvuru sürecine ilişkin olarak dikkat etmeniz gereken tüm detayları öğrenebilir ve ona göre çok daha özenli bir başvuru süreci geçirebilirsiniz.
 • Süreci profesyonel olarak yönetir ve yasal olarak karşınıza çıkabilecek herhangi bir sorun ile karşılaşmazsınız.
 • Yatırım teşvik belgesi için gereli olan bazı belge ve evrakların temin edilmesinde de yardım alır ve zaman kazanırsınız.
 • Alacağınız danışmanlık desteği sayesinde her türlü zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayabilirsiniz.
 • Yatırım teşvik belgesi ile ilgili yaşanabilecek sorunları ve sıkıntıları önceden öngörebilir ve bunların önlemlerini alabilirsiniz.
 • Yatırım teşvik danışmanlığı sayesinde, fizibilite çalışması gibi önemli ve uzmanlık gerektiren konularda da yine gerekli desteği alabilirsiniz.
 • Yatırım teşviki için başvuruda bulunmak ancak ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilmiyorsanız, sizlere sağlanan danışmanlık ile birlikte çok daha etkili bir biçimde süreci yönetebilirsiniz.

En İyi Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Firması

Yatırım teşvik belgesi danışmanlık firması olarak en doğru tercihi yapmanız gerekir. Alacağınız danışmanlık desteğinin sizlere sağlayacağı önemli avantajlardan yararlanmak ve başvurunuzun da başarılı olmasını sağlamak için doğru bir firma tercih etmeniz gerekir. Alanında uzman kişilerin görev aldığı ve sizlere özveriyle destek verecek iyi bir firma bulmanız son derece önemlidir. Usta Danışmanlık, yatırım teşvik belgesi başvuru ve alım süreci boyunca sizlere gerekli uzman desteğini sağlamaktadır. Yatırım teşvik belgesi danışmanlık desteği almak ve bu süreci sorunsuz bir biçimde takip etmek istiyorsanız, sizler de iletişime geçebilir ve istediğiniz uzman desteğini alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Ücreti

Yatırım teşvik belgesi danışmanlık ücreti alacağınız hizmetin kapsamına göre değişecektir. Alacağınız yatırım teşvik belgesinin sizlere getirileri düşünüldüğünde, aslında ödemeniz gereken ücretin ne kadar önemsiz olduğunu daha iyi görebilirsiniz. Çünkü yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara çok ciddi finansal avantajlar sağlamaktadır. Bu yüzden de süreci sizler için kolaylaştıracak olan danışmanlık firmalarına ödemeniz gereken ücret çok önemsizdir. Yine de yatırım teşvik belgesi danışmanlık fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız, iletişime geçebilir ve bu konuda merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Bizleri Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.