Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır.  Projenin amacı;  imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.   

Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır.

Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir.

Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır:

Birinci bileşende; 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir. 2021 yılı Aralık ayından önceki başvuru dönemi yararlanıcıları, şartları karşılamaları ve yeni başvuru döneminde de başvuru yapmaları halinde önceden yararlandıkları destek tutarı dikkate alınmaksızın destek alabilecektir.

Aşağıdaki mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecektir:

Ölçek kriteri:

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

Sektör kriteri:

Her iki bileşene; güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilecektir.

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:

Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

Sadece İkinci Bileşen için; yenilikçi genç MKİ olma kriteri:

 2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilecektir:

– Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.

– Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.

– 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.

– 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler

Destek Türü ve Limitleri:

MKİ’lerden başvuru sırasında alınan taahhütnamedeki “geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza etme”, “yeni personelin istihdam etme” ve “desteği 24 ay ödemesiz dönemi takiben taksitler halinde KOSGEB’e geri ödeme” taahhütlerine istinaden “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

Destek tutarı:

Yeni istihdam edilecek her bir personel için 100.000 TL geri ödemeli destek verilecektir.  İşletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 110.000 TL olacaktır.

İşletme sahipliği veya kadın personel istihdamı ile ilgili ek ödeme sadece bu durumlardan biri için yapılacaktır.

Destek kapsamında istihdam edilebilecek azami personel sayısı:

Mikro işletmeler en fazla personel, küçük işletmeler en fazla personel için destek alabilecektir.

Ölçeğe göre asgari ve azami destek tutarları*Mikro (en fazla 2 personel)Küçük (en fazla 5 personel)
100.000 TL** / personel100.000 TL (min.)

220.000 TL (maks.)

100.000 TL (min.)

550.000 TL (maks.)

*: İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise destek personel başına 110 B TL olacaktır.

**: Başvuru Formunda MKİ’nin uygun gider türlerindeki tahmini harcama tutarı düşükse, düşük olan tutar esas alınacaktır.

Destek Koşulları:

– KOSGEB Veritabanında kayıtlı, bilgileri güncel ve faal olma şartı:  MKİ; KOSGEB Veritabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi güncel, program kapsamındaki sektörlerde faal olan bir işletme olmalıdır.

– Program başvurusu yapılmış ve geçici onay almış olma şartı: MKİ; www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimindeki süre içinde KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden online olarak Program Başvuru Formunu ve Destek Taahhütnamesini doldurmalı / onaylamalıdır. Bütçe imkanları dahilinde başvuru sırasına göre başvurulara KOSGEB tarafından geçici onay verilecek ve KBS üzerinden geçici onay bildirimi yapılacaktır.

– Şartlara uygun yeni personeli istihdam etmiş ve ödeme talebi başvurusu yapmış olma şartı: KBS üzerinden geçici onay bildirimi alan MKİ;  aynı takvimde belirtilen son tarihe kadar şartlara uygun personeli istihdam etmeli ve KBS üzerinden online olarak Ödeme Talep Formu doldurmalı / onaylamalıdır. Kesin başvuru ve destek ödeme onayı, başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması, şartlara uygun personelin istihdam edilmesi ve MKİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirme yapılmamış vergi – SGK borcu olmaması şartıyla verilecektir. MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre, bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.

İstihdam taahhütlerinin kontrolünde SGK kayıtları esas alınacaktır.

Destek kapsamındaki uygun giderler:

MKİ’lere, aşağıda belirtilen aylık düzenli giderleri karşılayabilmeleri için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir.

– Personel giderleri

– İşyeri kirası

– Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)

– Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

İkinci bileşen yararlanıcıları için ilave uygun gider:

– Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

Desteklenen Sektörler Listesi

NACE Kısım KoduNACE Kısım adıNACE Bölüm KoduNACE Bölüm adı
Cİmalat10Gıda ürünlerinin imalatı
11İçeceklerin imalatı
13Tekstil ürünlerinin imalatı
14Giyim eşyalarının imalatı
15Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
16Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
17Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
18Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
20Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
22Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
23Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
24Ana metal sanayii
25Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
26Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27Elektrikli teçhizat imalatı
28Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30Diğer ulaşım araçlarının imalatı
31Mobilya imalatı
32Diğer imalatlar
33Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
GToptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

 

 

 

45Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
46Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
47Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
IKonaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri55Konaklama
56Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

 

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

56.21  Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri

56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri

JBilgi ve İletişim58Yayımcılık faaliyetleri
59Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri

 

Not: Sadece 59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri destek kapsamındadır.

60Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
62Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
MMesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler70İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
71Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri
72Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
73Reklamcılık ve piyasa araştırması
74Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Nİdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri79Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
82Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
PEğitim85Eğitim

 

Not: Sadece 85.51 Spor ve eğlence eğitim kursları destek kapsamındadır.

RKültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor91Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
93Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri

 

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

93.11 Spor tesislerinin işletilmesi (hipodromlar hariç)

93.13 Form ve vücut geliştirme salonları

93.19 Aşağıdaki diğer sporla ilgili faaliyetler:

– Spor veya eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetleri,

– Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri

– Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler

– Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri)

SDiğer Hizmet Faaliyetleri95Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
96Diğer hizmet faaliyetleri

 

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlenmesi

96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleriBir cevap yazın