Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) Doğu Marmara (MARKA), Güney Marmara (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğinde yürütülen SeedUP; Bursa, Doğu Marmara (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova), Güney Marmara (Balıkesir, Çanakkale) ve Trakya’da (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir programdır.

Programımızın amacı; girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yenilikçi girişim sayısının artırılması, iş fikrinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, firmasını kuran girişimcilerin mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.

 

Seed UP İnovatif Girişimcilik Programında Neler Var?

 • Program, inovatif iş fikri olan ve firma kurmak isteyen ya da firmasını yeni kurmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamak için mentorlük desteğine ihtiyaç duyan girişimciler için tasarlanmıştır.
 • İnovatif iş fikri olan girişimcilere alanında uzman mentorler tarafından verilecek olan mentorluklar ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile interaktif destek sağlanması hedeflenmektedir.
 • Programda girişimcilere firma kurma destekleri, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim ve yatırımcı bulma konularında eğitimler ve mentorlükler verilecektir.
Seed Up İnovatif Girişimcilik Programı
Seed Up İnovatif Girişimcilik Programı

Seed UP İnovatif Girişimcilik Programına Kimler Başvurabilir?

 • Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de ikamet eden veya öğrenim gören T.C. Vatandaşı girişimci adayları,
 • Firma kurma potansiyeli olan veya firmasını programın ilanından en geç 1 yıl önce kurmuş olan,
 • Firma kurma ve varlıklarını sürdürebilme konusunda mentorluk desteğine ihtiyacı olan,
 • (Erkek Adaylar İçin) Askerlikle ilişiği bulunmayan veya programın başladığı tarih itibariyle en az iki yıl süreyle askerliğini tecil ettirmiş olan,
 • Yenilikçi, alışılagelmişin dışında iş fikirleri olan; gerçek bir soruna anlamlı ve yenilikçi bir çözüm önerisi geliştiren girişimciler ve girişimci adayları

Programın Sundukları

 • Girişimcilik Eğitimleri
 • Akademik ve Sektörel Mentorluklar
 • Firma Kurmak için Mentorluk Desteği
 • Yatırımcıya İş Fikrini Sunma İmkânı
 • Firmasını Kuranlar için Aylık Takip Mentorlukları

Programın Süreci

Başvuruların Alınması, Girişimcilerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi

Başvurular http://www.bebka.org.tr/seedup linkinden çevrimiçi olarak alınmaktadır. Başvurular ön inceleme kriterlerine göre incelenecek, başvuruları uygun kabul edilen ve ön incelemeyi geçen girişimciler kurulacak olan komisyon tarafından değerlendirilerek 30 girişimci adayı programa kabul edilecektir.

Girişimci Eğitimleri

Programa alınan girişimcilere; Girişimcilik Eğitimi derslerinin yanı sıra Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri, Üretim ve Pazarlama Yönetimi, Sunum Yapma, Ulusal ve Uluslararası Fonlar-KOSGEB Destekleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları gibi yeni kurulan firmaların ilk dönemlerinde ayakta kalması ve sürdürülebilirlik açısından ihtiyaç duyulan ve halihazırdaki uygun destek mekanizmalarını da içeren konulardan oluşan bir eğitim müfredatı sunulacaktır.

Firma Kurulumu

Firma kurma ya da ürününü ticarileştirmeye yönelik olarak, girişimcilik eğitimlerini başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına akademik ve sektörel mentorler atanacak ve firma kurması desteklenecektir.

İhtiyaç Analizi

Programın sonraki aşamalarına zemin oluşturması amacıyla mentorluk hizmeti alması uygun görülen girişimci adayları ile derinlemesine mülakatlar ve görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde girişimci adayları teknik, finansal ve insan kaynakları gibi yönlerden değerlendirilecektir. Girişimci adaylarının program boyunca yapacaklarının takvimlendirilip takip edileceği, girişimci adaylarının hedeflerinin, proje özetlerinin ve eylem planlarının yer aldığı Girişimci Değerlendirme Raporu ve Eylem Planı hazırlanacaktır.

Sektörel ve Akademik Mentorluk Çalışmaları

Programa alınan girişimcilerin ihtiyaçlarına göre girişimcilere, mentorluk konusunda tecrübe sahibi olan mentorler atanacaktır. Sektörel mentorluk çalışmalarıyla, mentorun çalışma hayatı boyunca elde etmiş olduğu özel sektör deneyimlerini girişimcilere aktarması, sahip olduğu ilişki ağını açması, girişimcinin sürdürülebilirlik ve kabiliyet bağlamında kendini geliştirmesi için yol göstermesi, yeni müşteri kanalları için iş modelleri üzerine tavsiyelerde bulunması ve girişimcilerin gelişimini gözlemlemesi sağlanacaktır. Girişimci ihtiyaç analizlerinde ortaya çıkan girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda girişimcileri yönlendirmek, girişimcilere uzmanlık alanlarında eğitim vermek ve onlara destek olmak üzere ayrıca akademik mentorler de atanacaktır.

Girişim Raporlarının Hazırlanması

Girişimci görüşmeleri, akademik ve sektörel mentor görüşmeleri dikkate alınarak girişimcilerin hedefledikleri faaliyetlerin takip edileceği; girişim hedeflerinin, proje özetlerinin ve finansal projeksiyonların yer aldığı Girişim Tanıtım Dokümanları hazırlanacaktır.

Demo Day

Programın devamında girişimcilerin firma ya da ürünleri hakkında yatırımcılara sunum yapmaları sağlanacaktır. Demo Day öncesinde girişimcilere yönelik olarak sunum eğitimi gerçekleştirilecektir. Sunum eğitimi sırasında girişimlerin sunum içeriği ve sunum formatı üzerinde çalışılacak, girişimcilerin sunum pratiği yaparak gelecek olası sorular için kendilerini hazırlaması sağlanacaktır.

Girişimlerin TakibiProgramın son aşamasında program dâhilindeki tüm girişimlerin gelişimini ve son durumunu periyodik olarak değerlendirmek amacıyla Demo Day sonrası girişimlerin 2 ay süreyle takibi gerçekleştirilecektir.

Tüm detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Bir yanıt yazın