Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 50.000 TL olmak üzere toplamda 150.000 TL’ye kadar destek KOSGEB’den,

Ürettiği teknolojiyi ulusal ve uluslararası pazarda tanıtmak isteyen yatırımcılara yardım etmeye hazırız.

Programın Amacı

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Kapsamı

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

  • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
  • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.Bir yanıt yazın