Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Yatırım teşvik belgesi alan firmalar bu belgenin sağlamış olduğu pek çok önemli avantajdan da fazlasıyla yararlanmaktadır. Bu belge ile birlikte son derece etkili ve önemli avantajlar elde edilmesi sayesinde, birçok kişi yapmış olduğu yatırımlardan çok daha verimli sonuçlar elde etmektedir. Sizler de yatırım teşvik belgesi sayesinde istediğiniz gibi yatırımlarınızı daha güçlü bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda sizlerin neler beklediğini merak ediyorsanız, sizlere bu belgelerin sağlamış olduğu avantajlar hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesi Neden Önemlidir?

Yatırım teşvik belgesi hem bu belgeyi alan kişiler için hem de genel olarak ülkemiz için son derece önemlidir. Bu belge sayesinde birçok bölgede yatırımlar ve faaliyetler artmaktadır. Buna bağlı olarak o bölgenin gelişmişlik seviyesi de artış göstermektedir. Yatırım teşvik belgesi sayesinde aslında yapılacak olan yatırımların hem niteliği hem de niceliği artmaktadır. Bu da yatırımcıların daha fazla yatırım yapmasını ve ülkede daha fazla üretimin yapılmasını sağlamaktadır. Genel olarak yatırım teşvik belgesine sahip olan bireylere sunulan haklar sayesinde, insanların yapmış olduğu yatırımların daha verimli bir biçimde kullanılması sağlanmaktadır. Bu durum uzun vadede de hem yatırımcıya hem de ülkeye kazandırmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmaların Avantajları
Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmaların Avantajları

Yatırım Teşvik Belgesi ile Elde Edilen Avantajlar

Yatırım teşvik belgesi avantajları konusunda bilinmesi gereken en önemli detaylardan biri bu belgenin sağlamış olduğu vergilerdir. Birçok alanda vergisel muafiyet sağlaması nedeniyle, yatırımcıları mutlu etmektedir. Genel olarak yatırım teşvik belgesi ile elde edilen avantajlar aşağıdaki gibidir:

  • En önemli olanaklardan biri devlet tarafından yer tahsis edilmesidir. Yatırım teşvik belgesine sahip olan yatırımcılara, devlet hazinesine ait araziler tahsis edilir.
  • Yapılacak olan faaliyetler için temin edilecek olan makine ve teçhizatların alım sürecinde Gümrük ve Katma Değer Vergisi istisnası uygulanır.
  • Sadece makine ve teçhizat alımında değil aynı zamanda yatırıma konu olan malların alımlarında da aynı şekilde KDV istisnası uygulanır.
  • Yatırım teşvik belgesi alınırken ithal makine ve teçhizat listesi verilir. Bu listede yer alan ürünlerin temin edilmesi sırasında gümrük vergi muafiyeti sağlanır. Bu ürünlerin teminatı sırasında ek olarak KDV istisnası da uygulanmaktadır.
  • Gelir ve Kurumlar vergisinde de %90’a varan indirimler sağlanır. Bununla birlikte sabit yatırım tutarı üzerinden %55’e varan vergi indirimleri olmaktadır.
  • Yatırımlarınızda yarattığınız istihdam için de devlet sizlere sigorta prim desteği ve gelir vergisi stopajı uygulaması sağlamaktadır.
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılacak olan yatırım kredilerinde faiz indirimleri sağlanmaktadır.
  • İnşaat ve bina harcamalarında KDV istisnası sağlanmaz ancak KDV iadesi yapılır. Bina ve inşaat giderleri düşünüldüğünde KDV iadesi son derece önemli bir avantajdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci

Yatırım teşvik belgesi başvuru sürecinde sizlerden birtakım belgeler istenecektir. Bu belgeler sayesinde de sizlerin yatırım teşviki alıp almamanız gerektiğine karar verilecektir. Yatırım teşvik belgesi herkese kolay bir biçimde verilen bir belge değildir. Bu belgeye sahip olmak isteyen kişilerin bazı koşulları yerine getirmesi beklenir. Koşulları yerine getirdiklerini de mutlaka yetkili mercilere kanıtlaması gerekir. Bu kanıtlama sürecinde de istenen belge ve evrakların hazırlanması ve teslim edilmesi gerekir. Bu süreçte neler yapmanız ve nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda bilgi almak istiyorsanız danışmanlık desteği alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım teşvik danışmanlığı ile birlikte sizler de yatırış teşvik belgesine başvurabilir ve bu belgenin sizlere sağlayacağı tüm avantajlardan yararlanabilirsiniz. Alacağınız danışmanlık desteği ile birlikte son derece başarılı bir biçimde başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz. Alacağınız danışmanlık desteği sizlere yarar sağlayacaktır.Bir yanıt yazın