yükleniyor...

Yurt Dışı Pazar Desteği Programı

Yurt Dışı Pazar Desteği Programı

Yurt Dışı Pazar Desteği Programı ile %70’i Geri Ödemesiz, %30’u Geri Ödemeli olmak üzere 300.000 TL’ye kadar destek KOSGEB’den, İşletmesini yurt dışı pazara açmak isteyen yatırımcılara yardım etmeye hazırız.

Programın Amacı

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Desteklenecek Proje Giderleri

Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri

100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alım Giderleri

100.000