Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Yatırımcılar, devlet tarafından pek çok farklı program ile desteklenmektedir. Bu destek programları arasında yer almakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı da pek çok yatırımcı tarafından sıklıkla başvurulan programlar arasında yer almaktadır.

Ülkemizde yer alan pek çok teşvik programı sayesinde yatırımcılar ve girişimciler devlet tarafından desteklenmektedir. Bu destekler sayesinde ülkemizde istihdam ve üretimin arttırılması; daha fazla kişinin yatırımcılık ve girişimcilik yoluyla genel ve yerel kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. Özellikle kırsala yönelik yatırım ve destek programları sayesinde ülkemizdeki yerli üretimin büyük oranda arttırılması da amaçlanmaktadır.

Bu noktada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı aracılığıyla kırsala yapılacak yatırımların desteklenmesi de ülkemizin başlıca hedeflerindendir. Bu program sayesinde kırsala yatırım yapacak olan kişiler devlet desteği bulabilecek ve yatırımlarının devamlılığını sağlayabilecektir. Elbette, ülkemizin gelişimine bu kadar faydalı olan bir program hakkında çok sayıda soru da gündeme gelmektedir. İlk olarak kırsal kalkınma yatırımlarının neler olduğu, bu yatırımların desteklenmesi programının ne olduğu ve benzeri sorular çokça sorulmaktadır. Biz de bu yazımızda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında akla gelen belli başlı birkaç soruyu cevaplayacağız. Eğer siz de bu yatırım destek programı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Nelerdir?

Kırsal kalkınma yatırımları; genel olarak kırsalın gelişmesi amacıyla yapılan yatırımlar olarak tanımlanabilir. Kırsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması amacıyla yapılmakta olan bu yatırımlar sayesinde ülkemizin gerek sosyal gerek ekonomik açıdan gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Devlet de kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik yatırımları desteklemek amacıyla pek çok program ve destek ile bu yatırımların artmasını sağlamaya çalışmaktadır. Kırsala yapılan yatırımlar sayesinde yerli üretici de ekonomik açıdan rahatlayarak daha verimli ve kaliteli ürünler ortaya koyabilmekte, hem ekonomik hem sosyal gelişim sağlayabilmektedir. Bu yatırım programlarının başında yer almakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı; kırsala yapılan yatırımların desteklenmesine yönelik en bilinen destek programları arasında yer almaktadır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Nedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, yukarıda da bahsettiğimiz üzere kırsala yatırım yapacak olan kişilere devlet tarafından verilen bir destektir. Bu destek sayesinde kırsala yapılan yatırımların miktarının ve boyutunun artması hedeflenmektedir.

Söz konusu yatırım programı, kırsala yatırım yapacak olan kişilerin yaptıkları yatırımla doğru orantılı olarak bir destek almasını hedeflemektedir. Ülkemizde yatırımcılara yönelik destek programlarının en büyüklerinden olan bu program sayesinde kırsala yapılacak olan yatırımlar arttırılmakta, yatırımcıların kırsala yatırım yapması teşvik edilmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile kırsala yatırım yapacak olan yatırımcılara devlet belli bir miktarda destek sağlamakta, onları gelecek yatırımlara teşvik etmekte ve yaptıkları yatırımların etkisini arttırmayı hedeflemektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan Kimler Faydalanabilir?

Diğer yatırım destek programlarında olduğu gibi gerek gerçek kişiler gerek tüzel kişiler Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan faydalanabilirler. Bu programın başlıca hedefi kırsala yapılan yatırımları desteklemek olduğundan yatırım yapacak olan tüm kurum ya da kuruluşlar da bu destek programından faydalanabilirler. Yalnızca kuruluşu tamamlanmamış olan tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular değerlendirilmemektedir. Başvuru yapacak olan kuruluşların tüm kuruluş süreçlerini tamamlamış, aktif kuruluşlar olmaları gerekmektedir.

Yapılan yatırımlar; yatırımın miktarına bağlı olarak belli bir miktar destek görmektedir. Desteğin alınabilmesi için başvuruda belirtilen bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Kırsal Kalkınma Destekleri içersinde mevcut olan Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II)  ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hakkında detaylı bilgi almak için ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

  • Sakarya Tarım Destekleri
  • KKYDP
  • Çiftlik Destekleri
  • Et İşleme Destekleri
  • Süt İşleme Destekleri