Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Kalkınma Ajansı Destekleri hizmetimizde; Proje teklif çağrısıTeknik destekGüdümlü proje desteğiFizibilite desteği ve Kredi destekleri mevcuttur.

Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları Hibe Programları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen bir hibe programıdır. Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.

Başvuru yapmayı planlayan gerçek kişiler, KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler, kooperatifler ve birlikler, ajansların hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, üniversiteler ve teknoparklar, OSB’ler, Sivil toplum kuruluşlarının(odalar,birlikler,dernekler,vakıflar vb.)  proje tasarımı ve yönetimi danışmanlığı hizmeti konusunda uzman ve tecrübeli danışman kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.