Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) Nedir?

TÜR yani Teknoloji  Ürün Deneyim Belgesinde 28918 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır. Be belgenin başlıca kullanım alanları aşağıdaki şekildedir;

  • Kamu ihalelerinde iş bitirme/iş deneyim belgesi yerine geçmektedir. ( Firmalar katıldıkları kamu ihalelerinde TÜR Belgesini iş bitirme veya iş deneyim belgesi yerine kullanabilmekte olup bu durum ilgili yeterlilikleri olmayan firmalar için avantaj sağlamaktadır.)
  • KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) kapsamında ön yeterlilik seçeneklerinden biridir. ( İlgili desteğe başvuru yapmak isteyen firmaların eğer ürüne ait bir patenti, tamamlanan devlet destekli bir ArGe çalışması yoksa TÜR Belgesi ile başvuru yapabilirler.)

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgelerdir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

  • Devlet desteğiyle veya firma öz kaynakları ile tamamlanmış bir ArGe çıktısı olmalıdır.
  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ilgili ürüne ait Yerli Malı Belgesi olmalıdır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmaz
  • Başvuru sahibi firmanın Eİmzası olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Belgenin geçerlilik tarihi TÜR Belgesine konu ürünün piyasaya sunulmasından sonraki 5 yılı kapsamaktadır.
  • Proje sonucu ortaya çıkan her bir ürün ya da hizmet için ayrıca Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi düzenlenir. Farklı ürünlerin birleşmesi halinde tek bir belge düzenlenir. Birden fazla kişinin ortaklaşa yürüttüğü rekabet öncesi işbirliği projelerinde her kişi için ayrı olacak şekilde belge düzenlenir.
  • TÜR Belgesi sahibi dışında kişi veya kurumlarca kullanılamaz, devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz. Ticari işletmelerde nevi değişiklik olması durumunda belgede bir değişiklik yapılamaz.

Usta Proje Danışmanlık olarak ilgili belgelendirmenin temini konusunda sizlere profesyonel destek hizmeti sunmaktayız.