yükleniyor...

Tür Belgesi Danışmanlığı

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ (TÜR) DANIŞMANLIĞI

 

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) Nedir?

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) de 28918 sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır. Be belgenin başlıca kullanım alanları aşağıdaki şekildedir;

  • Kamu ihalelerinde iş bitirme/iş deneyim belgesi yerine geçmektedir. ( Firmalar katıldıkları kamu ihalelerinde TÜR Belgesini iş bitirme veya iş deneyim belgesi yerine kullanabilmekte olup bu durum ilgili yeterlilikleri olmayan firmalar için avantaj sağlamaktadır.)
  • KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) kapsamında ön yeterlilik seçeneklerinden biridir. ( İlgili desteğe başvuru yapmak isteyen firmaların eğer ürüne ait bir patenti, tamamlanan devlet destekli bir ArGe çalışması yoksa TÜR Belgesi ile başvuru yapabilirler.)

Kimler Başvuru Yapabilir

  • Devlet desteğiyle veya firma öz kaynakları ile tamamlanmış bir ArGe çıktısı olmalıdır.
  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ilgili ürüne ait Yerli Malı Belgesi olmalıdır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmaz
  • Başvuru sahibi firmanın Eİmzası olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Belgenin geçerlilik tarihi TÜR Belgesine konu ürünün piyasaya sunulmasından sonraki 5 yılı kapsamaktadır.
  • Proje sonucu ortaya çıkan her bir ürün ya da hizmet için ayrıca Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi düzenlenir. Farklı ürünlerin birleşmesi halinde tek bir belge düzenlenir. Birden fazla kişinin ortaklaşa yürüttüğü rekabet öncesi işbirliği projelerinde her kişi için ayrı olacak şekilde belge düzenlenir.
  • TÜR Belgesi sahibi dışında kişi veya kurumlarca kullanılamaz, devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz. Ticari işletmelerde nevi değişiklik olması durumunda belgede bir değişiklik yapılamaz.

Usta Proje Danışmanlık olarak ilgili belgelendirmenin temini konusunda sizlere profesyonel destek hizmeti sunmaktayız.