Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Destek Programları Proje Tasarım ve Yönetimi

Destek Programları Proje Tasarım ve Yönetimi hizmetlerimiz;

Kalkınma Ajansı DestekleriKırsal Kalkınma DestekleriKosgeb DestekleriUluslar Arası Destekler ve Yatırım teşvik desteklerini kapsamaktadır.

Proje, kar amacı güdüp gütmemesinden bağımsız olarak gelişimi hedefleyen her organizasyon için zaruri nitelik taşımaktadır. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için kaynak yaratma ayrı bir problem olmakla birlikte, kar maksimizasyonunu hedefleyen işletmeler için ise finansman yükünü dış kaynaklarla asgariye indirmek büyük önem arz etmektedir.

Bu bakış açısından yola çıkarak;

  • Hayata geçirmek istediği bir projesi olan her organizasyon için organizasyon tipi ve proje konusu dikkate alınarak en uygun ulusal ve uluslararası fonların tespit edilmesi,
  • İlgili hibe/kredi desteklerine yönelik projenin tasarlanması,
  • Projenin tüm başvuru süreçlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi
  • Destek almaya hak kazanan projelerin satın alma ve raporlama dahil tüm faaliyetlerin uygulama süreçlerine destek verilmesi

Proje tasarımı ve yönetimi hizmetleri;

Usta Proje Danışmanlık’ın ana faaliyet alanını oluşturmaktadır. Bu süreçte Usta Proje Danışmanlık olarak kuruluşların finansman yükünün minimize edilmesinin yanı sıra kurumsal gelişimlerine yönelik proje kültürünün yerleşmesi amacına da hizmet edilmektedir.