Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstihdam Teşvikleri Nedir?

Özel sektöre ait işyerlerine, kayıtlı sigortalı sayısının artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması gibi amaçlarla; çeşitli kanunlarla getirilmiş  teşviklerdir.

Başlıca SGK Teşvikleri

Uygulaması devam etmekte olan sigorta prim teşviklerinden başlıcaları aşağıdaki şekildedir;

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
 • İlave 6 Puanlık İndirim
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
 • Genç Girişimci Teşviki
 • 4/b (BAĞ-KUR) 5 Puan Teşviki
 • Asgari ücret desteği
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İlave İstihdam Teşviki (+ Ücret desteği)
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik -Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşvik
 • Kısmi Süreli Çalışma Desteği

Dikkat Edilmesi Gereken Başlıca Hususlar

 • Güncel SGK borcu, idari para cezası bulunmamalıdır. (Yapılandırılmış borçlar hariç) Vergi borcu SGK teşviklerine engel teşkil etmez.
 • 5510 sayılı kanun 5 puanlık indirim ve asgari ücret desteği için herhangi bir başvuruya gerek kalmamakla birlikte, diğer 16 teşvikten başvurarak faydalanılır.
 • 6 ay içerisinde alınmayan teşviklerden daha sonra faydalanmak mümkün değildir.

Usta Proje Danışmanlık olarak yazılım ekibimizin firma bünyesinde geliştirdiği özel yazılımı ile müşterilerimizi SGK teşviklerinden maksimum düzeyde faydalandırmaktayız.

SGK teşviklerinden faydalanmak için danışman mecburiyeti bulunmamakla birlikte, işletmeler bu teşvikleri uygulamada zorlandıkları için ve hatalı teşvik uygulamalarından dolayı ödemek zorunda oldukları yüksek cezalar, işletmelerin danışmanlarla çalışmasına ya da teşviklerden yararlanmamasına sebep olmaktadır.