Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından biri olan ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Ulusal Otorite görevini üstlenmektedir. Bu çok taraflı işbirliği programı, Avrupa Birliği’nin Komşuluk Politikası altında yürütülmektedir ve Türkiye’nin IPA fonlarıyla katılım sağladığı önemli bir programdır.

 1. Bu programa katılan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan bulunmaktadır.
 2. Türkiye’den bu program kapsamında 25 il yer almaktadır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane.
 3. Programa katılmak isteyenler arasında merkezi ve yerel yönetim makamları (valilikler, belediyeler, köy muhtarlıkları), kamu hukukuna tabi kuruluşlar (üniversiteler, organize sanayi bölge müdürlükleri, kooperatifler, araştırma merkezleri/enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar), ve sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, köylere hizmet götürme birliği, ziraat odaları, esnaf odaları, sendikalar, federasyonlar/konfederasyonlar) yer almaktadır.
 4. Programın Yönetim Makamı, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı’dır ve Türkiye’deki Ulusal Otorite Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı olarak görev yapmaktadır.

Programın politika hedefleri arasında daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa için araştırma ve yenilik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ileri teknolojilerin benimsenmesi, aynı zamanda daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa için ekosistem temelli yaklaşımların teşvik edilmesi, iklim değişikliğine uyumun artırılması ve doğanın korunması gibi önemli hedefler yer almaktadır. Programın toplam bütçesi eş finansman dahil 35,7 milyon avro olup, AB hibesi olarak 32,5 milyon avro sağlanmaktadır. Proje başvuruları, söz konusu hedefler doğrultusunda katılımcı ülkelerin ortaklıklarıyla gerçekleştirilmektedir ve projelerin eş finansman sağlamaları gerekmektedir.

1)Programda hangi ülkeler yer almaktadır? 

Programda, Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır.

2)Programa Türkiye’den hangi iller dahildir?

Programın Türkiye’de kapsadığı 25 il şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

3)Kimler başvurabilir? 

A)Merkezi ve Yerel Yönetim Makamları: Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler,  Kaymakamlıklar, Köy Muhtarlıkları,  Bakanlıklar ve taşra teşkilatları

B)Kamu Hukukuna Tabi Kuruluşlar: Üniversiteler (devlet/özel), Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler, Araştırma Merkezleri/Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar (Endüstri Meslek liseleri,  Anadolu  Meslek ve  Meslek Liseleri, Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, İlköğretim Okulları)

C)Sivil Toplum Kuruluşları (Ayrıca su, enerji ve ulaşım hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KİT’ler, diğer KİT’ler, Uluslararası örgütler): Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği/Konfederasyonu, Sendikalar, Federasyonlar/Konfederasyonlar

4)Programın Yönetim Makamı ve Türkiye’deki Ulusal Otorite kimdir?

 

Programın Yönetim Makamı Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı olup, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Programın Türkiye’deki Ulusal Otoritesidir.

INTERREG NEXT KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2021-2027 dönemi birinci teklif çağrısı 30 Mart 2023 tarihinde yayınlanmıştır (https://www.blacksea-cbc.net/communication/news/news-2023/the-first-calls-for-project-proposals-of-the-interreg-vi-b-next-black-sea-basin-programme-are-now-open-with-deadline-4-july-2023 ;

https://cbc.ab.govtr/duyuru/50723/interreg-next-karadeniz-havzasi-programi-2021-2027-donemi-birinci-teklif-cagrisi-yayinlandi?lang=tr)

Program Alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, 4 Temmuz 2023 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabileceklerdir. Proje başvuruları, sadece Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JeMS) üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Çağrı Takvimi

Çağrıya çıkılması 30 Mart 2023

(saat 10:00, Romanya saati)

Ortak Teknik Sekretaryadan açıklama talebi için son tarih 20 Haziran 2023
Ortak Teknik Sekretaryanın açıklama verebileceği son tarih 27 Haziran 2023
Başvuruların sunulması için son tarih 4 Temmuz 2023

(saat 16:00, Romanya saat dilimi)

 

Kimler Başvurabilir?

Çağrı kapsamında, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan‘ın Program alanında yer alan bölgelerinden potansiyel yararlanıcıların kurdukları ortaklıklar aracılığıyla sunulan projeler kabul edilecektir.

Ülkemizde Program Alanına dâhil illerimiz şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

Proje sunabilecek potansiyel yararlanıcılar şunlardır:

 1. Merkezi Yönetimin yerel teşkilatları (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri)
 2. Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri)
 3. Kamu Hukukuna Tabii Kuruluşlar (Kalkınma Ajansları/İdareleri/Birlikleri, Odalar, Borsalar, Kooperatifler)
 4. Eğitim ve Araştırma Kurumları (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler, MEB’e Bağlı Okullar)
 5. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (Vakıflar, Dernekler, diğer STK’lar)

Hangi Konularda Proje Sunulabilir?

İlk teklif çağrısı altında sunulacak projelerin Programın iki politika hedefi ve bunların altındaki özel hedeflerden birisi ile uyumlu olması gerekmektedir. Programın 2021-2027 dönemi hedef ve öncelikleri şunlardır:

Politika Hedefi 1- Daha rekabetçi ve akıllı Avrupa

 • Araştırma ve yenilik kapasitelerinin ve ileri teknolojilerin benimsenmesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Politika Hedefi 2- Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa

 • Eko-sistem temelli yaklaşımları dikkate alarak iklim değişikliğine uyumun ve afet risklerinin önlenmesinin ve dayanıklılığın teşvik edilmesi
 • Kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasını ve korunmasını geliştirmek ve her türlü kirliliği azaltmak

Çağrı ve Proje Bütçesi

Teklif çağrısının toplam bütçesi eş finansman dahil 35,7 milyon avro olup bu tutarın 32,5 milyonu AB hibesidir. Proje bütçelerine %10 oranında projelerin ortakları tarafından eş finansman sağlanması gerekmektedir.

  Küçük Ölçekli Projeler Standart Projeler
En Az Bütçe Tutarı 250.000 avro 501.000 avro
En Fazla Bütçe Tutarı 500.000 avro 1.500.000 avro

 

Proje Süresi

Projelerin uygulama süresi küçük ölçekli projelerde en fazla 18 aya kadar,  standart projelerde ise en fazla 30 aya kadar olması gerekir. Projelerin uygulanması için asgari bir süre belirlenmemiştir.

Ortaklık Şartları

Türkiye’den başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) ve Programda yer alan en az bir ortak ülkeden (Gürcistan, Moldova, Ukrayna) aşağıdaki tabloda belirtilen sayda ortak kurum/kuruluş olması gerekmektedir.

  Küçük Ölçekli Projeler Standart Projeler
En Az Ortak Sayısı 3 Ortak 4 Ortak
En Fazla Bütçe 4 Ortak 6 Ortak

 

ÖRNEK PROJE 

Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları
IPA Ana Yararlanıcı: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı
IPA Partneri: Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı

Uygulama Dönemi: 01.01.2012-01.04.2014
IPA Bütçesi: 110.736 avro –  Toplam Bütçe: 694.692 avro
Projenin amacı: Karadeniz havzası ülkelerinde faaliyet gösteren kurumlar arasında uluslararası bir işbirliği ağının kurularak bölgede yer alan Ortaçağ Limanları arasındaki potansiyel kültür turizminin teşvik edilmesidir.

Ortaklar

Proje Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan’dan çeşitli kurumların yer aldığı geniş katılımlı bir platform tarafından yürütülmüştür.

*Rusya ve Azerbaycan yeni dönemde programa katılımcı ülkeler arasında yer almamaktadır.

 

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin İletişim Sayfamızdan Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.