Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Türkiye’nin sanayi sektörünü daha rekabetçi ve verimli hale getirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Kümelenme Destek Programı, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevre dostu ve toplumsal sorumluluğu gözeten bir sanayi yapısına geçişini hızlandırmayı hedefliyor. Program, ulusal düzeyde önem taşıyan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve rekabetçilik ile sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan kümelenme teşebbüslerine destek sunuyor.

Program, 2012 yılından bu yana başarıyla devam ediyor ve 4. çağrı Programı için başvuru kapılarını 4 Eylül ’23 tarihinde açıyor, son başvuru tarihi ise 3 Kasım 2023’te sona eriyor. Destek oranı %70’tir ve bu destek hibe niteliğindedir. Destek limiti ise sınırsızdır. Destek süresi 5 yıldır ve Bakanlık uygun görürse 2 yıl uzatılarak toplamda 7 yıla çıkarılabilir.

Programa başvuruda bulunacak kümelenme birliktelikleri, imalat sektöründe faaliyet göstermelidir ve ulusal düzeyde önem taşıyan sektörlerde yer almalıdır. Ayrıca, kimya, eczacılık, tıbbi cihazlar üretimi, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, makine ve ulaşım araçları gibi orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerinde faaliyet gösteren kümelenme birliktelikleri, başvuru değerlendirmesinde ek puanlar alacaklardır.

 • Kimya (NACE Kodu 20),
 • Eczacılık (NACE Kodu 21),
 • Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç̧ Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250),
 • Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26),
 • Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27),
 • Makine (NACE Kodu 28) ve
 • Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, başvuru rehberinde belirtilen vizyon ve stratejik hedeflere uygun 5 yıllık iş planı hazırlama ve sunma gerekmektedir.

Kümelenme birlikteliği içinde en az 20 firma bulunmalıdır ve ayrıca aşağıdaki kurum ve kuruluşlar da üye olarak katılabilirler:

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Odalar ve borsalar
 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler ve benzeri kuruluşlar

Program kapsamında desteklenen alanlar şunlardır:

Küme Koordinasyonunu Geliştirme: Küme kurumsal kapasitesinin artırılması, işbirliği ve güvenin artırılması, küme yönetimi ve organizasyon yapısının iyileştirilmesi, küme vizyonu ve stratejisinin oluşturulması veya güncellenmesi, küme tanıtım faaliyetleri, küme üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, küme içi ve dışı paydaşlarla iletişim ve etkileşimin sağlanması gibi faaliyetler desteklenmektedir.

Faktör Koşullarını Geliştirme: Ortak test, analiz, kalibrasyon laboratuvarlarının kurulması veya iyileştirilmesi, ortak Ar-Ge merkezlerinin kurulması veya iyileştirilmesi, ortak tasarım merkezlerinin kurulması veya iyileştirilmesi, ortak üretim tesislerinin kurulması veya iyileştirilmesi, ortak lojistik merkezlerinin kurulması veya iyileştirilmesi gibi faaliyetler desteklenmektedir.

Verimlilik: Enerji verimliliği projeleri, atık yönetimi projeleri, çevre dostu üretim projeleri, dijital dönüşüm projeleri gibi faaliyetler desteklenmektedir.

Yenilik: Yeni ürün veya süreç geliştirme projeleri, patent başvuru ve tescil giderleri, tasarım başvuru ve tescil giderleri, marka başvuru ve tescil giderleri gibi faaliyetler desteklenmektedir.

Desteklenen giderler şu şekildedir:

 • Personel giderleri
 • Seyahat ve konaklama giderleri
 • Makine, ekipman, yazılım ve donanım alım giderleri
 • Danışmanlık ve hizmet alım giderleri
 • Sarf malzeme maliyetleri
 • İş planı toplam bütçe gerçekleşmesinin %5’ini geçmeyen, sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri
 • Genel idari giderler

Ayrıca, iş planı kapsamında yerli malı belgesine sahip bir ürünün satın alınması durumunda bu harcamaya ilişkin destek oranına %15 ilave edilecektir.

Biz, Usta Proje Danışmanlık olarak, Kümelenme Destek Programı’ndan faydalanmak isteyen firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Projelerinizin hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanmasında size rehberlik ediyoruz.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Döküman: Kümelenme Destek Programı-Bilgilendirme