Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Tasarım Merkezleri

Tasarım Merkezi

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Tasarım Personeli ve Nitelikleri

Tasarımcı: Mühendislik, mimarlık ve tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya tasarım alanlarından lisansüstü mezunu olmalıdır.

Teknisyen: Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokullarının; tasarım, teknik, fen veya sağlık programlarından mezun olmalıdır.

Destek Personeli: Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir. (TZE tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere)

Tasarım Faaliyetleri

Sanayi alanları veya Sanayi dışı (Nace Rev 2’deki 59.11, 59.12, 74.10, 90.02, 90.03) alanları kapsar.