Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Endüstriyel Uygulama Projelerine 818.000 TL’ye kadar destek KOSGEB’den,

Fikirlerini teknolojiye dönüştürmek için Endüstriyel Uygulama desteklerinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yardım etmeye hazırız.

Programın Amacı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Kimler Katılabilir:

  • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.


Bir yanıt yazın