Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Foster projesi kobi destek programı, ülkemizde yurt dışı kaynaklı göçten en çok etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin; Türk vatandaşları, geçici koruma altındaki suriyeliler, uluslararası koruma sağlanan kişiler ve sosyal uyum yardım programından yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmalarını ve istihdamı muhafaza etmelerini sağlamak amacındadır.

DETAYLI BİLGİ ve BAŞVURU İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ!

Foster Projesi – Kobi Destek Programından Kimler Faydalanabilir?

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler programdan faydalanabilecektir.

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ:

 • İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.
 • İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.
 • 26.12.2021 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
 • İşletmelerin ana faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı (Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu için lütfen Ek 2’ye bakınız) ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personel için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.
 • Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler aşağıda belirtilen illerde ve il için belirlenen hedef sektörlerde faaliyet göstermelidir.
 • Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • C – İmalat ve
 • 61-Telekomünikasyon
 • 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise; aşağıda belirtilen 2’li NACE kodunda yer alan ve yüksek teknoloji alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir (Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1e bakınız).

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • Bilgi hizmet faaliyetleri
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI

Tahsis Edilen Toplam Hibe KOBİ Destek Mekanizması aracılığıyla seçilen işletmelere toplam 35 milyon avro teşvik sağlanacaktır
Faydalanıcı KOBİ Sayısı KOBİ Destek Mekanizması kapsamında en az 697 işletmeye ulaşılacaktır
Yeni/Korunan Toplam İstihdam Sayısı En az 2.788 istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması hedeflenmektedir

 

PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLERİ

Destek Süresi 16 ay
Desteklenecek Giderler Personel GideriDiğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim
Destek Oranı Personel giderleri için %70Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim için %50
Genç ve Kadın İstihdamı Destekleme Oranı Yeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
İzleme dönemi 4 ay
Bütçe 35 milyon avro

 Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler, destek üst limitine göre aşağıdaki tabloda yer alan istihdam taahhüdü seçeneklerinden birini tercih etmelidir.

İSTİHDAM KRİTERLERİ

Üst Destek Limiti İstihdam Hedefi
500.000 TL Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır.1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK
1.000.000 TL Toplam 4 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 2’si yeni istihdam olmalıdır.2 Türk vatandaşı + 2 GKAS/UKSK

 

Başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin her izleme döneminde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir.

“Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır. Teklif Çağrısı Konuları:

 • Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
 • Pazar payının artırılması
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 • Ürünün katma değerinin artırılması
 • Dijitalleşme
 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
 • İşletmeler arası iş birliği

olarak belirlenmiştir.

DETAYLI BİLGİ ve BAŞVURU İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ!

Uygulama Esasları için tıklayınız.

Teklif Çağrısı bağlantısı için tıklayınız.

Teklif Çağrısı ek 1 için tıklayınız.

Teklif Çağrısı ek 2 için tıklayınız.Bir yanıt yazın