Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Programın Amacı: Türk vatandaşları ve mülteciler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip, büyüyen ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren ve GKSS’nin yüksek oranda görüldüğü seçilmiş 24 ilde bulunan firmalar tarafından kayıtlı istihdam yaratma koşullarını iyileştirmektir.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Programda Öngörülen Bütçeler Firma Büyüklüklerine Göre Tablodaki Gibidir:

Küçük İşletmeler

(1-49 Çalışan)

Orta Ölçekli İşletmeler

(50-249 Çalışan)

Büyük İşletmeler

(250+ Çalışanlar)

Asgari Alt-Hibe Tutarı € 15.000 25.000 40.000
Asgari Başvuru Bütçesi € 21.428 35.715 57.143
Azami Alt Hibe Tutarı € 45.000 125.000 300.000
Azami Başvuru Bütçesi € 64.285 178.572 428.572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* https://basvuru.kayist.org/ üzerinden başvuru yapılacaktır.

* Alt projelerin 21 aylık süre içinde 18 ay boyunca kayıtlı istihdam yaratması ve bu istihdamı sürdürmesi beklenmektedir.

*Hak kazanılan alt-hibenin %70’ı insan kaynakları için uygun doğrudan maliyet olarak kullanılması gerekmektedir.

*Proje kapsamında insan kaynaklarının yanında işletme yatırım maliyetleri, sabit yatırım maliyetleri ve uygulama noktasında alınacak olan danışmanlık, yayın, araştırma, denetim, değerlendirme, görünürlük faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, çalışma izni ücretleri, istihdamla ilgili diğer yasal ücretler vb. giderler de uygun doğrudan maliyetler olarak gösterilebilecektir.

* Destek almaya hak kazanan yararlanıcılar, alt-hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra KDV Muafiyet belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Örnek Proje Konuları:

  • Üretim veya hizmet sektörlerinde mevcut tesis kapasitesinin genişletilmesi
  • Mevcut tesisin modernizasyonu
  • Yeni yatırımlar
  • Üretim ve hizmet çeşitlendirmesi
  • Salgın koşulları gibi krizlere uyum sağlanması

Son Başvuru Tarihi: –

Proje Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası proje için sözleşme makamıdır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.Bir yanıt yazın