Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

VERGİ İNDİRİMİ
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgeler Yatırım Katkı Oranı* (%) Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı** (%)
1. Bölge 15 50
2. Bölge 20 55
3. Bölge 25 60
4. Bölge 30 70
5. Bölge 40 80
6. Bölge 50 90

 

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

*Her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilir.

** Vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında uygulanır.

Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

VERGİ İNDİRİMİ
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı
Yatırım Dönemi* İşletme Dönemi
I.Bölge 15 50 80 20
II.Bölge 20 55 80 20
III. Bölge 25 60 80 20
IV. Bölge 30 70 80 20
V. Bölge 40 80 80 20
VI. Bölge 50 90 80 20

 

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Bölgeler Uygulama Süresi Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı)
Bölgesel Teşvik Stratejik Yatırımlar
1 2 yıl 10% 15%
2 3 yıl 15% 15%
3 5 yıl 20% 15%
4 6 yıl 25% 15%
5 7 yıl 35% 15%
6 10 yıl

 

Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır.

TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlarda destek tavanı uygulanmaz.

 

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ
Uygulamalar Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL)
TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi
Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 1.000
*Stratejik Yatırımlar *5 Puan *2 Puan *Yatırımın %5’i ve azami 50.000
*TOSHP kapsamındaki stratejik yatırımlar *10/8 Puan (yüksek
teknolojili-diğer ürün)
*2 Puan *Yatırımın %20’si ve azami 50000
Bölgesel Teşvik 3. Bölge 3 Puan 1 Puan 1.000
4. Bölge 4 Puan 1 Puan 1.200
5. Bölge 5 Puan 2 Puan 1.400
6. Bölge 7 Puan 2 Puan 1.800


Bir yanıt yazın