Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
Bu destek, Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 • Bu limiti bir örnek ile açıklayacak olursak;

Yatırım teşvik belgenizde sabit yatırım tutarı: 10.000.000,00 TL olsun.
Bunun %70’ine tekabül eden; 7.000.000,00 TL’ye kadar yatırımınız kapsamında kredi kullanabilirsiniz. Ancak yatırım teşvik belgenizi kapatırken, yatırım teşvik belgenizde gerçekleşen sabit yatırım tutarının %70’inin aşılmaması beklenir.

Faiz veya Kar Payı Desteği Destek Unsurları Nedir?

 • 3’üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
 • 4’üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
 • 5’inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
 • 6’ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
 • Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı desteklenmektedir.

Finansal Kiralama ile Alınacak Makineler İçin Bu Destekten Faydalanılabilir mi?

Faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan, finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz veya kâr payı desteğinden faydalanabilirsiniz.

Faiz Desteğinin Üst Limiti Nedir?

Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları;

 • 3’üncü bölge; 1.000.000,00 TL
 • 4’üncü bölge; 1.200.000,00 TL
 • 5’inci bölge; 1.400.00,00 TL
 • 6’ncı bölge; 1.800.000,00 TL
 • Stratejik yatırımlar; 10.000.000,00 TL-50.000.000,00 TL


Bir yanıt yazın