Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

IPARD destekleri pek çok sektörü ilgilendiren uluslararası kırsal kalkınma projesidir. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve ülkemizde de bazı şehirlerde, bazı sektörlerde faaliyet gösteren kişilere verilen teşvik programıdır. Bu destekle birlikte kişiler hem teşvik hem de öncelik elde eder. Yapılan projenin en önemli amacı da kırsal alanlarda kalkınma sağlama ve yapılan faaliyetlerin de Avrupa standartlarına çıkarılmasını sağlamaktır.

IPARD Desteği Nedir?

IPARD desteği Avrupa Birliği tarafından, kırsal alanlarda yapılan faaliyetlerin Avrupa standartlarında olması verilen bir hibe desteğidir. Ülkemizde bazı şehirlerde de verilen ve teşvikler, kırsal alanlarda yapılan faaliyetlerin daha modern ve gelişmiş cihazlarla yapılmasını, daha verimli üretim yapılmasını sağlamak amacıyla verilir. Bu açıdan da son derece önemli ve gerekli bir teşvik programıdır. Alınan teşvikle birlikte, kırsal alanlarda faaliyet gösteren kişiler daha fazla verimle üretim sağlayabilir.

IPARD Desteği Verilen Sektörler Nelerdir?

IPARD destekleri çiftçiler başta olmak üzere birçok sektöre yöneliktir. Kırsal alanların kalkındırılması amaçlandığı için birçok kişinin ilk olarak aklına tarım gelebilir. Tarım önemli bir sektördür ve IPARD kapsamında da son derece etkin bir biçimde desteklenir. Bunun dışında IPARD kapsamında desteklenen sektörler ve yatırımlar aşağıdaki gibidir:

 • Tarımsal işletmelerde fiziki varlıklara yönelik yatırımlar
 • Çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmesi için yapılan yatırımlar
 • Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesine ve pazarlamasına yönelik çalışmalar
 • Yerel kalkınma projeleri
 • Toprak örtüsünün yönetimi ve erozyonun önlenmesine yönelik kontrol çalışmaları

IPARD Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

IPARD desteği başvuru sürecinde, bu programa dahil olmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Başvuru şartları yerine getirilmediğinde, kişilerin hem programa dahil olması hem de verilen desteklerden yararlanması mümkün olmayacaktır. IPARD desteğine başvurmak isteyenlerin mutlaka yerine getirmesi gereken koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Bu tip kırsal kalkınma hibe programlarına dahil olmak isteyenlerin mutlaka vergi sistemlerine kayıtlı olması gerekir.
 • Vergi yükümlülüklerini yerine getirmiş ve buna bağlı olarak da ne vergi ne de sosyal güvenlik borcunun olmaması gerekir.
 • Başvurunun kabul edilmesi ve alınan teşvikle birlikte 5 yıl süresince yatırımın muhafaza edileceğinin temin edilmesi gerekir.
 • Başvuru yapacak olan kişilerin başvuru tarihi itibariyle en az 18 en fazla 65 yaşında olması gerekir.
 • Kiralama suretiyle bir yerde faaliyet gösterilecek ve buraya yatırım alınmak isteniyorsa, yatırım tamamlandıktan sonra kiralama süresinin en az 5 yıl daha devam edecek olması gerekir.
 • Başvuru yapacak olan kişilerin Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekir.
 • Başvuru sahiplerinin zirai alanlarda gerekli eğitimleri almış, bu alanda çalışan ve meslek sahibi olan kişiler olması gerekir. Başvuru sırasında da gerekli belgelerle bu alandaki uzmanlığını ve tecrübesini kanıtlamalıdır.
 • Nihai ödeme taleplerinin yapıldığı tarihe kadar tarımsal işletmelerin hem çevreyi koruma hem de hayvan refahlarının sağlanması konularında minimum ulusal gerekliliği yerine getirmesi gerekir. Bu amaçla çeşitli sertifikalar alınmalı ve bu sertifikalar başvuru sürecinde kullanılmalıdır.
 • Sıralama kriterleri kapsamında 30 puandan az bir puana sahip olan kişilerin başvuruları reddedilecektir.

IPARD Destekleri Danışmanları

IPARD desteklerinden yararlanmak isteyen kişiler, başvuru sürecini yönetmek ve genel olarak bu konularda bilgi almak için danışmanlık desteği alabilir. Danışmanlık desteği kapsamında, süreç hakkında bilgi alır ve doğal olarak programa dahil olmak için gerekli şartları öğrenebilir. Danışmanlık desteği ile birlikte başvuru süreçlerinin yönetilmesi, her zaman sizlere büyük fayda sağlayacaktır. IPARD destekleri danışmanları ile görüşerek, sizler de bu alanda verilen teşviklerden fazlasıyla yararlanma şansı elde edebilirsiniz.Bir yanıt yazın